Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Abiks partneri leidmisel

 

Norra organisatsioon

Kontakt Tutvustus ja koduleht
1

Ida-Norra Maakonna Võrgustik (Eastern
Norway County Network, Østlands
Samarbeidet)

Ann Irene Sæternes
+47 61 289 353
+47 22 055 080
ann-irene.saeternes|ä|oppland.org

Vabatahlik koostöö kaheksa maakonna volikogude vahel.
www.ostsam.no

 

2 Kus Sa elad - Gröönimaa (Where you live - Grenland, Der du bor - Grenland)
Karl Fredrik
+47 35 710 060
+47 91 135 095
derdubor|ä|gmail.com
karl.fredrik|ä|derdubor.org
gisle|ä|derdubor.org
 
Eesmärk on pakkuda tegevusi lastele, noortele ja täiskasvanutele, kes hindavad tervist, rõõmu ja mõtestatud elu ning aidata kaasa hea kogukonna loomisele.
www.derdubor.org  
3

Narkootikumide ja alkoholi kompetentsikeskus - Lõuna regioon (Drug and alcohol competence centre - region South, Kompetansesenter rus – region sør)

 

Liv Drangsholt
+47 35 904 700
+47 99 458 322
liv.drangsholt|ä|borgestadklinikken.no

Keskuse omanikus on Norra Blue Cross (Sinine Rist). Töö tellib Norra Terviseamet. Keskus tegeleb uimastisõltlastega, kes on rasedad ja/ või kellel on väikesed lapsed.
http://www.borgestadklinikken.no/136/om-kompetansesenteret
 
4 Noorte ettevõtlus (Youth Entrepreneurship, Sogn & Fjordane)

Holger Aasen
+47 95 81 789
holger.aasen|ä|nho.no

Noorte ettevõtlus loob sidemeid hariduse ja tööhõive vahel. Annab noortele õpilastele võimaluse töötada kohalikes ettevõtetes. Noored õpivad kuidas peale hariduse omandamist luua ja juhtida oma äri. Koos erinevate koolidega luuakse õpilas-ettevõtteid.
http://www.ue.no/Sogn-og-Fjordane/Om-oss/Presse
5 Noorteühing 4H Norra (Norwegian 4H organisation, 4H Norge) Sølvi Egner-Kaupang
+47 95 818 816
solvi-egner.kaupang|ä|4h.no
 
4H on rahvusvaheline organisatsioon, mis on pühendunud noorte positiivsele arengule. Rahvusvaheline lühend 4H tuleb neljast inglise keelsest sõnast, mis viitavad noore tervislikule arengule: Head-PEA-mõtlemine, HEART- SÜDA- tunded, HEALTH - TERVIS-elustiil, HANDS - KÄED - tegemine. Ülemaailmne 4H põhimõte on - õpime tegutsedes.
http://www.4h.no/English/
 
6

Norra Integreeriva Teraapia Ühendus (Norwegian Association for Integrative Therapy, Norsk Forening for Integrativ Terapi)

Silvia Grøndahl
+47 95 111 592

Ühendus korraldab kraadiõpet psühhoteraapia loomingulistes meetodites ja hoolitseb oma liikmete professionaalsete huvide eest. Liikmed töötavad enamasti teraapia ja psühhosotsiaalse supervisiooni valdkonnas.
http://www.integrativ-terapi.no/

7 Norra Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit (Norwegian Association of Local and Regional Authorities, Kommunesektorens organisasjon)
 
Kontaktisikud toodud kodulehel

Tegemist on Norra ainukese omavalitsuste tööandjate liidu ja huvi organisatsiooniga, kohalikele ja maakondlikele riigiettevõtetele. Kõik 428 omavalitsust ja 19 maakonda on liikmed, samuti ca 500 riigiettevõtet. Peamisteks eesmärkideks on ühendada poliitika ja tööandjate organisatsioonid. Tugevdada liikmeid kui pädevaid ja usaldusväärseid tööandjaid. Panustada alternatiivsetele organisatsiooni mudelitele ja töö meetoditele, mis edendavad kvaliteeti, tõhusust ja kodanike osalust.
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Internasjonalt-samarbeid1/Om-oss/Kontaktpersoner/

8

Norra Laste ja noorte Nõukogu - LNU (The Norwegian Children and Youth Council, Norges barne - og ungdomsorganisasjoner)

Stian Seland
+47 46 663 900
+47 23 310 600
stian.seland|ä|lnu.no
lnu|ä|lnu.no
 
Katuseorganisatsioon rohkem kui 70-le laste ja noorte ühendustele Norras.
www.lnu.no
 
9 Norra Mobiilsete Meeskondade Töö Ühing (The Norwegian Association for Outreach Work,Utenkontakten for Ungdom)
 
+47 22 057 707
 
Ühingu eesmärgiks on arendada häid praktikaid ja töötada välja hästi toimivaid meetodeid antud valdkonnas. Samuti ollakse riskilaste kõneisikuks üldiselt.
Üle riigi tegutsevad regionaalsed keskused (Utekontaken). Utekontakt on rahvatervise- ja sotsiaalteenus noortele vanuses 13-20. Töötatakse erinevates valdkondades, näiteks: mobiilne noorsootöö; individuaalne juhendamine ja tugi; noorte projektid, peretöö jne.
Bodø linna (Northland) näide ja kontakt
http://www.utekontakten.no/?a_id=233
10 Norra Pereklubid (Family Clubs in Norway, Familieklubbene i Norge) +47 41 687 171
postmaster|ä|familieklubb.no
Pakub abi alkoholisõltuvuses peredele - nii tarvitajatele kui ka pereliikmetele ja sugulastele.http://www.familieklubb.no/
11

Oslo Noorte Nõukogu (BURO Oslo Youth Council, Barne - og ungdomsorganisasjonene i Oslo)

Magnar Grønvik Müller
+ 905 72 656
magnar|ä|ungorg.no
 
BURO on regionaalne vabatahtlik katuseorganisatsioon lastele ja noorteorganisatsioonidele Oslos.
http://buro.unginfo.oslo.no/
12 Oslo Regionaalne Vabaõhu Tegevuste ja Rekreaktsiooni Nõukogu - OOF (Oslo Regional Council for Outdoor Activities and Recreation, Oslo og Omland Friluftsråd Ingvild Kavli
ingvildoof|ä|online.no
+47 22 178 400
 
OOFi kuuluvad Oslo ja veel 17 omavalitsust. See on katuseorganisatsioon 37 valitsusvälisele organisatsioonile, mille tegevused on seotud vabaõhu tegevuste ja keskkonnaga. OOF eesmärgiks on säilitada elanikele tasuta juurdepääs metsaaladele (puhkuseks, matkamiseks jne). OOF püüab Oslomaka rohelise vööndiga (greenbelt) näidata, kuidas säilitada looduslikke keskkondi suurlinnade lähedal. Samaaegselt püüab OOF julgustada inimesi antud keskkonda aktiivselt spordiks ja vaba aja veetmiseks kasutama. OOF on algatanud programmi, et edendada ja ergutada lapsi lasteaedades ja koolides vabaõhu tegevustele ning on selleks välja töötanud erinevaid käsiraamatuid.
http://www.markanytt.no/pub/oof/main/?cid=32&aid=31
13 Rahu Maalimine (Peace Painting) Catrine Gangstø
+47 90 087 576
catrine|ä|peacepainting.org
 
Rahu Maalimine hõlbustab nii lastel kui noortel end väljendada läbi keele, millel puuduvad sõnad. Kontekstiks rahu ja sõprus inimeste ja rahvuste vahel.
http://www.peacepainting.org/
14 Täiskasvanud laste jaoks (Adults for Children, Voksne for barn) Randi Talseth
+47 23 10 06 24
+47 909 70 083
randi.talseth|ä|vfb.no
 
Organisatsioon töötab koos ja pakub teenuseid nii lastele, noortele kui vanematele, hooldajatele, kõigile, kes tegelevad laste ja noortega. Fookuses on laste huvid ja laste vaimne tervis. Tegevuse eesmärgiks on muuta lapse vaatenurk nähtavaks nii kohaliku kui riikliku tasandi otsustajatele küsimustes, mis puudutab lapsi - lapsed koolis, lasteaias, hoolekande- ja vaimse tervise asutustes. Täiskasvanud laste jaoks sihtgrupiks on lapsed, kelle vanematel on vaimse tervise probleemid või vanemad on narkomaanid. Organisatsioon pakub koolitusi nii spetsialistidele, kes töötavad täiskasvanutega vaimse tervise asutustes kui ka kogukonna tasandi süsteemis, teemal kuidas hoolitseda pere ja lapse eest, kui vanemal on probleem. Organisatsioon veab ka programmi koolidele teemal, kuidas edendada head vaimset tervist laste seas.
http://www.vfb.no/

 

Viimati uuendatud: 7. Jaanuar 2015