Ajakava ja lisainfo

 

Aeg

Tegevus

18.07.2017
Väljatöötamise kavatsuse esialgse versiooni tutvustamine RTA juhtkomisjonile

 

RTA 2015-2016 tulemused, uue arengukava väljakutsed | Maris Uuetoa, sotsiaalministeerium. 

RTA juhtkomisjoni 18.07 protokoll

21.12.2017– 24.01.2018 
Väljatöötamise kavatsuse kooskõlastamine partneritega
 

Tagasiside väljatöötamise kavatsusele andsid Eesti Arstide Liit, Eesti Apteekide Ühendus, Eesti Haiglate Liit, Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Ravimihulgimüüjate Liit, Eesti Perearstide Selts, MTÜ Elu Dementsusega, Tartu Ülikooli Peremeditsiini ja Rahvatervishoiu Instituut, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Tööinspektsioon, Terviseamet, Ravimiamet, Siseministeerium, Kultuuriministeerium, Keskkonnaministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Maaeluministeerium, Rahandusministeerium, Riigikantselei.

29.03.2018
Väljatöötamise kavatsuse heakskiitmine valitsuses
 

Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 koostamise ettepanek

PRESSITEADE: Sotsiaalministeerium hakkab töötama välja uut rahvastiku tervise arengukava

29.05.2018
Arutelu inimkeskse tervishoiu teemal
 

Arutelus osalesid Õdede Liidu, Perearstide Seltsi, MTÜ Noored Perearstid, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Eesti Onkoloogide Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Nooremarstide Ühenduse, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Proviisorite Koja, Ravimtootjate Liidu, Ämmaemandate Ühingu, Eesti Kiirabi Liidu, Eesti Taastusarstide Seltsi, Reumaliidu, Reumatoloogide Seltsi, MTÜ Apteekide Ühenduse, Eesti Ravimhulgimüüjate Liidu, Tartu Ülikooli Peremeditsiini ja Rahvatervishoiu Instituudi, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituudi, Terviseameti esindajad.

Kaasamisürituse materjalid: Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030

Arutelu inimkeskse tervishoiu teemal

PRESSITEADE: Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 koostamisele anti avalöök

12.06.2018
RTA juhtkomisjoni koosolek – RTA 2020–2030 üldeesmärgi ja programmide struktuuri tutvustamine 
 

RTA 12.06 juhtkomisjoni koosoleku protokoll

RTA uute programmide prioriteedid | Heli Laarmann, Agris Koppel 

Uue arengukava RTA 2020-2030 eesmärgid | Kristina Köhler

2017. aasta RTA indikaatorite lõikes | Maris Uuetoa

15.06.2018
Tervisedenduse 2018. aasta konverentsi sessioon „Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid?“
 

Tervisedenduse konverents 2018: Tervisesüsteem - eile, täna, homme  

16.08.2018
Laiapõhjaline tervist toetavate valikute programmi arutelu


Arutelust võtsid osa Siseministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, SA Saagu Valgus, Eesti Vegan Seltsi, OÜ Heaole, SA Väärtustades Elu, MTÜ Teeme, Eesti Õdede Liidu, TLÜ Haapsalu Kolledži, Riigikantselei, Eesti Ämmaemandate Ühingu, Eesti Pereteraapia Ühingu, Ambromed kliiniku, Terviseameti, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, MTÜ Lahendus.net, Ravimiameti, Eesti Nooremarstide Ühenduse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Tartumaa Omavalitususte Liidu, Tallinna Tervisehoiu Kõrgkooli, Eesti Haigekassa, Maailma Terviseorganisatsiooni, Tallinna Ülikooli, ERSI, VATEK-i, Eesti Pereteraapia Ühingu, Eesti Tervisedenduse Ühingu, Eesti Karastusjookide Tootjate Liidu, Kaupmeeste Liidu, Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Gastroenteroloogide Seltsi, Maaeluministeeriumi, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse, Rahandusministeeriumi, Eesti Psühholoogide Liidu, Kultuuriministeeriumi, Alkoholitootajate ja Maaletoojate Liidu ning Lastekaitse Liidu esindajad.


16.08 avaliku aruteluseminari päevakava

Milline on meie tervis ja eluviisid? | Kristina Köhler

RTA 2020-2030 - kus me oleme, kuhu ja kuidas liigume? | Maris Uuetoa

Tervist toetavate valikute programmi lähtekohad | Heli Laarmann

16.08 arutelude kokkuvõte

PRESSITEADE: Sotsiaalministeeriumis toimuvad rahvastiku tervise arengukava avalikud arutelud

17.08.2018
Laiapõhjaline tervist toetava keskkonna programmi arutelu


Arutelust võtsid osa Eesti Õdede Liidu, Terviseameti, Ravimiameti, Eesti Arhitektide Liidu, Estonian Connected Health klasteri, Eesti Nooremarstide Ühenduse, Eesti Planeerijate Ühingu, Maailma Terviseorganisatsiooni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Tööinspektsiooni, Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Tallinna Koolitervishoid esindajad.

17.08 avaliku aruteluseminari päevakava

Milline on meie tervis ja elukeskkond? | Kristina Köhler

RTA 2020-2030 - kus me oleme, kuhu ja kuidas liigume? | Maris Uuetoa

Tervist toetava keskkonna programmi lähtekohad | Heli Laarmann

17.08 arutelude kokkuvõte

4.09.2018 –  8.10.2018
RTA 2020-2030 tervikteksti esialgse versiooni avalik konsultatsioon


Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 tervikteksti mustand 

Ootame rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 tervikteksti kohta arvamusi, täiendus- ja muudatusettepanekuid kuni 8. oktoobrini 2018 aadressile rta2030@sm.ee

PRESSITEADE: Sotsiaalministeerium ootab arvamusi rahvastiku tervise arengukavale

10.09.2018
RTA juhtkomisjoni koosolek – arutelu RTA 2020-2030 üldeesmärgi teemal ja programmide tutvustamine
oktoober 2018 - jaanuar 2019
Maakondades toimuvad rahvastiku tervise ja siseturvalisuse arengukavade arutelud


Arutelud toimuvad koostöös siseministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, maakondlike turvalisuse nõukogude ning tervisemeeskondadega.

Aruteluseminaride eesmärk on koostatavate arengukavade tarbeks kaardistada tervise ja turvalisusega seotud probleemid ja väljakutsed, millega tuleb järgmise kümnendi jooksul tegeleda ning kus riik saaks koostöös omavalitsustega ühiselt õla alla panna.

detsember 2018
RTA 2020-2030 tervikteksti ametlik kooskõlastamine partneritega
jaanuar 2019
RTA 2020-2030 tervikteksti esitamine valitsusele
jaanuar 2019 - märts 2019
RTA 2020-2030 programmide koostamine

 

Viimati uuendatud: 28. november 2018