Sa oled siin

Eesti teadlastele avaneb rahvusvaheline personaalmeditsiini projektide taotlusvoor

12. Veebruar 2018 - 11:56

Euroopa teaduskoostöövõrgustik ERA PerMed kuulutab koos Horisont 2020 instrumendi ERA-NET Cofund-iga välja ühiskonkursi. Konkursi eelarve on ligikaudu 27 mln eurot ja seda rahastavad Euroopa Komisjon ning 29 partnerorganisatsiooni. Konkursil on mitu taotlusvooru, millest esimene toimub 2018. aastal. Osalema on oodatud taotlused, milles on esindatud vähemalt kolme riigi töörühmad.

2018. aasta taotlusvoor
 

Taotlusvooru teema on “Research Projects on Personalised Medicine – Smart Combination of Pre-clinical and Clinical Research with Data and ICT Solutions” („Personaalmeditsiini teadusprojektid – andmete ja IKT-lahenduste tark kasutamine eel-kliinilistes ja kliinilistes uuringutes“, mis jaguneb kaheks alateemaks:

• Validation, pre-clinical and clinical biomedical research – Translating Basic to Clinical Research and Beyond (Module 1A: Pre-clinical Research and/or Module 1B: Clinical Research from Research Area 1)

•  Data analysis, management and protection – Integrating Big Data and ICT Solutions (Module 2A: Data and ICT – Enabling Technology and/or Module 2B: Data and ICT – Towards application in health care from Research Area 2)

Konkurss toimub kahes etapis: eeltaotlusvoor ja lõpptaotlusoor. Eeltaotlusvoor kuulutati välja 9. veebruaril ning taotlusi saab esitada ERA PerMed kodulehel kuni 10. aprillini (17:00, CET). Eeltaotlusvoorus osalemine on kohustuslik, edukate projektide avalikustamine toimub 22. juunil. Edukate projektide esitajad kutsutakse esitama lõpptaotlusi. Lõpptaotluste esitamise tähtaeg on 26. juuli (17:00, CET).

Rahastamisettepanekud teeb hindamiskomitee pingerea alusel ühiskonkursi juhtkomitee septembri lõpuks.

Sotsiaalministeerium kaasrahastab kuni kahte Eesti teadlaste osalusega edukat projekti. Eesti osaprojekti maksimaalne eelarve on 300 000 eurot ja kestvuseks kuni 3 aastat.

Täpsem info, nõuded ja vajalikud vormid ning juhised on leitavad ERA PerMed kodulehel.

Lisainformatsioontaotlusvoor@sm.ee või sotsiaalministeeriumi terviseala teadusnõunikult Angela Ivaskilt angela.ivask@sm.ee.