Sa oled siin

Õpilaste võrdse palga päeva kirjanduskonkurss

22. märts 2017 - 11:27

Sotsiaalministeerium korraldab võrdse palga päeva puhul 9.-12. klassi noorte hulgas kirjanduskonkursi.

10. aprillil tähistatakse Eestis võrdse palga päeva. Eurostati 2015. aasta andmete järgi on palgalõhe Eestis
Euroopa suurim (26,9%) ehk naised peavad sama raha teenimiseks töötama 104 päeva rohkem. Selleks, et soolisele palgalõhele, aga ka teistele meeste ja naiste võrdseid õigusi, kohustusi, võimalusi ja vastutust puudutavatele probleemidele tähelepanu pöörata, oleme välja kuulutanud kirjanduskonkursi.

Tutvu konkursi taustaga (307.58 KB, PDF), ülevaate soolise võrdõiguslikkuse teema kohta leiad siit.
 

Konkursil osalemiseks saada ministeeriumile 4. aprilliks soolise võrdõiguslikkuse teemaline essee, luuletus või muu kirjanduslik teos.

 

Nõuded töödele:

 • tööd tuleb esitada eesti keeles;
 • esitada võib kirjandi, essee, lühijutu, luuletuse või haiku;
 • õpilane kirjutab oma töö ise ja viitab kasutatud kirjandusele korrektselt;
 • kirjandusteos peab käsitlema soolise palgalõhe vähendamise võimalusi, selle seost sooliste;
 • stereotüüpidega, naiste ja meeste käitumist, võimalusi ja palka mõjutavaid soorolliootuseid tänapäeva;
 • ühiskonnas, kasvatuse ja/või hoiakute mõju erialavalikutele või muud soolist võrdõiguslikkust ja/või soolist;
 • palgalõhet puudutavat probleemi.

Õpilane võib valida töö täpse teema ja pealkirja ise. Mõned näited teemavalikust on:

 • Sooline palgalõhe ja võimalikud lahendused
 • Palgalõhe seos stereotüüpidega
 • Soolised stereotüübid ja nende laiem mõju
 • Naise/mehe roll tänapäeva ühiskonnas
 • Sooline tasakaal hariduses
 • Mehelikkuse ja naiselikkuse muutumine ühiskonnas
 • Kasvatuse mõju tüdrukutele ja poistele karjääriteel
 • Hoiakute mõju tüdrukutele ja poistele erialavalikul
 • Kuidas erinevad ootused tüdrukutele ja poistele koolis?


Tulemused avaldame 10. aprillil ning viis parimat tööd saavad auhinnaks 100 eurot.
Parimad võidutööd avaldatakse meedias, kui autor annab selleks oma nõusoleku.


Kõikide küsimustega võib pöörduda Hannaliisa Uusma poole: hannaliisa.uusma@sm.ee