Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Annetatud toiduabi jagamine

Lisaks ostetud toiduabile, mida jagatakse 4 korda aastas,  jagatakse aastast 2019 puudust kannatavatele inimestele ka annetatud toidu abi. Selle tegevusega aidatakse kaasa kvaliteetse üle jäänud toidu päästmisele ja looduse säilimisele.

Annetatud toiduabi kogutakse ja jagatakse jooksvalt kogu aasta jooksul. Toidupakid komplekteeritakse toidukauplustes, toitlustusasutustes ja mujal ülejäävatest kvaliteetsetest toiduainetest. Toiduainete kogumist annetajatelt korraldavad toidupangad. Riik toetab rahaliselt  seda tegevust Euroopa Abifondi vahenditest.

 

Kes saavad Euroopa abifondi annetatud toiduabi?

 

Annetatud toiduabi saamise otsustab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, kes edastab inimeste nimekirja kohalikule toidupangale. Kohalik omavalitsus peab olema inimese/ leibkonna abivajadust hinnanud ja sellest tulenevalt määranud mõne rahalise toetuse. KOV sotsiaaltöötajale jääb kaalutlusõigus, kes kõigist kohaliku omavalitsuse toetuste saajatest on eriolukorras ja vajab ka täiendavat toiduabi. Annetatud toiduabi on õigus saada kohaliku omavalitsuse toetuse väljamaksmise või sellele järgneval kuul.

Annetatud toiduabi jagamise sagedus on piirkonniti erinev

 

Mida annetatud toiduabi pakk sisaldab?

 

  • Toidupakk peab kaaluma vähemalt kolm kilogrammi. Samuti peab toidupakk sisaldama vähemalt kolme erinevasse toidugruppi kuuluvat toodet.
  • Toidupakis on tavaliselt: juurviljad, teravvilja saadused, piimatooted ja kas liha või kalatooted, maiustused.
 

Kust saab toimetulekuraskustes inimene muud abi?

 

Toimetulekuraskustest inimesi aitavad nii riik kui kohalikud omavalitsused. Töötukassa aitab leida tööpakkumisi ja sobivat tööd ja täiendada töötamiseks vajalikke oskusi, pakkudes erinevaid tööturuteenuseid ja makstes toetusi. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab inimese ja pere vajadusi ning pakub sellest lähtuvalt sotsiaalteenuseid, toetusi ja vältimatut sotsiaalabi.

Samuti on Eestis mitmeid mittetulundusühinguid ja organisatsioone, mis toetavad toimetulekuraskustes inimesi. Nende kohta saab infot küsida oma valla sotsiaaltöötajalt.

Kokkuvõtvalt on abistavad meetmed kirjas siin (21.48 KB, DOCX).

 

        

Viimati uuendatud: 26. august 2021