E-tervis

E-tervis on digitaalsetel lahendustel põhinev ja koostoimiv terviseteenuste võrgustik, millega toetatakse ravi järjepidevuse, teenuse õigeaegsuse ning patsientide rahulolu edendamist.
 

Digitaalses tervise infosüsteemis paiknevad terviseandmed, mida on haiglad, perearstid ja teised tervishoiuteenuste osutajad sinna edastanud. Süsteemi kogutakse kokku terviseinfo iga inimese kohta ning igaühel on võimalik näha enda terviseandmeid patsiendiportaalis www.digilugu.ee.

E-tervise strateegias kavandatud tegevuste mõõdetavateks eesmärkideks on haigestumiste vähenemine, tervishoiutöötajate efektiivsem ajakasutus, välditavate visiitide ning välditava ja korduva haiglaravi vähendamine.

Üks olulisi suundi Eesti e-tervise valdkonnas on personaalmeditsiin.

 
 

Kontakt ministeeriumis

Digitaalvõimekuse arendamise osakond tegeleb ministeeriumi ja selle valitsemisala teenuste osutamise digitaalarengu ja innovatsiooniga.


Valdkonna asutused

  • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus tagab IKT-teenused sotsiaalministeeriumi valitsemisalas.

  • Eesti Haigekassa eesmärk on katta kindlustatud isikute tervishoiukulud haiguste ennetamiseks ja raviks, rahastada ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist.

  • Ravimiamet kaitseb rahva tervist Eestis kasutatavate ravimite järelevalve kaudu.

  • Terviseameti eesmärk on tervist toetava elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud ning kvaliteetsele tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele orienteeritud rahvastiku tervise poliitika elluviimine.

  • Tervise Arengu Instituut kogub, ühendab ja pakub usaldusväärset üleriigilist teavet Eesti rahvastiku tervise kohta.

Viimati uuendatud: 29. mai 2017