Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Eesti e-tervise strateegia

3. juulil 2014.a otsustas Vabariigi Valitsus luua e-tervise rakkerühma, mille ülesanne oli töötada välja Eesti e-tervise strateegiline arenguplaan aastani 2020 koos e-tervise arenguvisiooniga aastani 2025 ning üksikasjaliku rakendusplaaniga. 

Valitsuskabineti 15. detsembri 2015. a. nõupidamisel kiideti strateegia koos visiooniga heaks. Tutvu lähemalt heaks kiidetud Eesti e-tervise strateegia 2020 dokumendiga (PDF).

Rakkerühma olid kaasatud sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja rahandusministeerium koos valitsemisala asjaomaste riigiasutustega. Samuti on rakkerühmas esindatud Eesti Arstide Liit, Eesti Haiglate Liit, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Perearstide Selts, MTÜ-le Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikum, Tartu Ülikooli arstiteaduskond ja Teenusmajanduse Koda. Strateegia valmimisse panustasid ka erinevate alavaldkondade eksperdid.

Rakkerühma tööd vedas riigikantselei koos strateegia elluviimise eest edaspidi vastutava sotsiaalministeeriumiga. Sotsiaalministeeriumist juhtis rakkerühma tööd Ain Aaviksoo. Rakkerühma tegevust rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.

 

 

Viimati uuendatud: 22. mai 2017