Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EL rahastatud projektid

Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Struktuuritoetustest rahastatud projektide kohta leiad täpsema info tabelist.

 

 

Projekti number
Nimi
Vastavaks tunnistamise kuupäev
Taotleja nimi
Summa (eurot)
2014-2020.12.03.16-0117 SKAIS2 HL15
ERA II etapp
05.09.2016 Sotsiaalministeerium 418 620
2014-2020.12.03.16-0115 HL13 Pensionite
arenduse II etapp
27.07.2016 Sotsiaalministeerium 318 000
2014-2020.12.03.16-0093 SKAIS2 HL16 Erimenetluste
arendus
07.07.2016 Sotsiaalministeerium 448 980
2014-2020.4.02.16-0051 Personaalmeditsiini
otsustustugi
21.06.2016 Sotsiaalministeerium 1 000 000
2014-2020.12.03.16-0096 SKAIS2 HL11 Perehüvitiste
arenduse II etapp
10.06.2016 Sotsiaalministeerium 390 000
2014-2020.12.03.16-0097 SKAIS2 HL18 Arvestussüsteemi
II etapp
01.06.2016 Sotsiaalministeerium 394 184
2014-2020.11.02.16-0038 Sotsiaalministeeriumi X-tee teenuste
vers. 6.0 üleminek
27.04.2016 Sotsiaalministeerium 213 666
2014-2020.12.03.001.01.15-0063 SKAIS2 HL19 Andmemigratsioon 04.04.2016 Sotsiaalministeerium 423 960
2014-2020.12.03.001.01.15-0016 Ärianalüüs Tervishoiu
põhiregistrite kaasajastamiseks (Medre2)
23.03.2016 Sotsiaalministeerium 36 250
2014-2020.12.03.001.01.15-0017 Äriprotsesside analüüs Terviseameti järelevalve
infosüsteemi ja järelevalveametniku
töökoha loomiseks
07.03.2016 Sotsiaalministeerium 33 240
2014-2020.13.01.16-0009 Sotsiaalministeerium tehniline abi 19.01.2016 Sotsiaalministeerium 505 575
2014-2020.12.03.001.01.15-0032 Ravimiameti uue infosüsteemi
SamTrack II detailanalüüs
13.01.2016 Sotsiaalministeerium 50 000
Abifond.14.02.15-0001 Sotsiaalministeerium toiduabi tehniline abi 14.12.2015 Sotsiaalministeerium 68 814.81
2014-2020.3.01.001.01.15-0005 Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse
tõstmine ja nende töötamise soodustamine
21.07.2015 Sotsiaalministeerium 44 856 050
2014-2020.12.03.001.01.15-0022 SKAIS2 HL10 Perehüvitiste I etapp 20.07.2015 Sotsiaalministeerium 493 415
2014-2020.2.02.002.01.15-0003 Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine 03.06.2015 Sotsiaalministeerium 6 000 000
2014-2020.11.02.001.01.15-0011 SKAIS2 finantsarvestusmooduli
arendustööde 1. etapp
01.06.2015 Sotsiaalministeerium 499 500
2014-2020.2.02.001.01.15-0002 Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused
01.04.2015 Sotsiaalministeerium 10 637 812.19
Abifond.14.01.001.01.15-0001 Toiduainete hankimine ja
transport ladustamiskohta
05.03.2015 Sotsiaalministeerium 8 041 607
Abifond.14.01.001.01.15-0002 Partnerorganisatsioonide leidmine ning
toiduabi jagamine sihtgrupile
05.03.2015 Sotsiaalministeerium 398 099
2014-2020.2.01.001.01.15-0001 Puudega laste tugiteenuste arendamine ja
pakkumine ning töö-ja pereelu ühildamise soodustamine
17.12.2014 Sotsiaalministeerium 38 316 452.24
2014-2020.3.01.002003.01.15-0002 Töövõime süsteemi toetavad tegevused 18.11.2014 Sotsiaalministeerium 6 520 000
Viimati uuendatud: 20. märts 2017