Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (Abifond) toetab Euroopa Liidu liikmesriikide meetmeid, mis pakuvad enim puudust kannatavatele inimestele materiaalset abi. Materiaalne abi käib käsikäes sotsiaalse kaasatuse-alaste meetmetega, mida rahastatakse riigieelarvest või Euroopa struktuurivahenditest. Euroopas Liidu liikmesriikides on Abifondile kokku ajavahemikuks 2014–2020 eraldatud üle 3,8 miljardi euro. Lisaks sellele kaasrahastavad Euroopa Liidu liikmesriigid oma riiklikku programmi vähemalt 15% ulatuses omavahenditest.

Aastatel 2021-2023 toetatakse toidu jagamist Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames REACT-EU rahastamiskavast 4,5 milj euroga.

Abifondi rakenduskava


Abifondi toetuse kasutamiseks on Eesti koostanud rakenduskava, mille on kinnitanud Euroopa Komisjon. Abifondi rakenduskavas lepiti liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahel kokku fondi vahendite kasutamise põhimõtted, eesmärk, tegevused ja kõikide osapoolte ülesanded. Eesti enim puudustkannatavate inimeste abifondi rakenduskava leiab siit (1.91 MB, DOC). (1.91 MB, DOC)

Abifondi programmid (TAT-id)


Sotsiaalministeerium on koostanud toetuse andmise tingimused (TAT), mis täpsustavad toiduabi jagamise korraldust - kuidas toimub toiduainete hankimine, jagamine, abi saajate kriteeriumid jne. Toetust kasutatakse kaheks tegevuseks: ostetud toidu jagamine ja annetatud toidu jagamine.

TAT "Enim puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmise ja jagamise tingimused (803.85 KB, DOCX)" seletuskiri (37.1 KB, DOCX), eelarve  (14.32 KB, XLSX)(muudetud 22.10.2021)

TAT "Enim puudust kannatavatele inimestele toiduannetuste kogumine ja jagamine (728.37 KB, PDF)", seletuskiri (288.87 KB, PDF)eelarve (53.5 KB, XLS) (muudetud 08.06.2021)

Abifondi  aastaaruanne


Igal aastal koostatakse abifondi rakendamise aastaaruanne:

Abifondi rakendamise aluseks olevad õigusaktid:

Viimati uuendatud: 1. november 2021