Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (Abifond) toetab Euroopa Liidu liikmesriikide meetmeid, mis pakuvad enim puudust kannatavatele inimestele materiaalset abi. Materiaalne abi käib käsikäes sotsiaalse kaasatuse-alaste meetmetega, mida rahastatakse riigieelarvest või Euroopa struktuurivahenditest. Euroopas Liidu liikmesriikides on Abifondile kokku ajavahemikuks 2014–2020 eraldatud üle 3,8 miljardi euro. Lisaks sellele kaasrahastavad Euroopa Liidu liikmesriigid oma riiklikku programmi vähemalt 15% ulatuses omavahenditest.

Eestis jagatakse Abifondi toel toiduabi, koos omafinantseeringuga on Eestil aastani 2020. kasutada toiduabi jagamiseks kokku umbes 8,9 miljonit eurot. Abifondist jätkub vahendeid jagamiseks ka 2021. aastaks.

Abifondi rakenduskava


Abifondi toetuse kasutamiseks on Eesti koostanud rakenduskava, mille on kinnitanud Euroopa Komisjon. Abifondi rakenduskavas lepiti liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahel kokku fondi vahendite kasutamise põhimõtted, eesmärk, tegevused ja kõikide osapoolte ülesanded. Eesti enim puudustkannatavate inimeste abifondi rakenduskava leiab siit (1.91 MB, DOC). (1.91 MB, DOC)

Abifondi programmid (TAT-id)


Sotsiaalministeerium on koostanud toetuse andmise tingimused (TAT), mis täpsustavad toiduabi jagamise korraldust - kuidas toimub toiduainete hankimine, jagamine, abi saajate kriteeriumid jne. Toetust kasutatakse kaheks tegevuseks: ostetud toidu jagamine ja annetatud toidu jagamine.

TAT "Enim puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmise ja jagamise tingimused (1.46 MB, PDF)" seletuskiri (295.69 KB, PDF), eelarve  (14.32 KB, XLSX)(muudetud 08.06.2021)

TAT "Enim puudust kannatavatele inimestele toiduannetuste kogumine ja jagamine (728.37 KB, PDF)", seletuskiri (288.87 KB, PDF)eelarve (53.5 KB, XLS) (muudetud 08.06.2021)

Abifondi  aastaaruanne


Igal aastal koostatakse abifondi rakendamise aastaaruanne:

Abifondi rakendamise aluseks olevad õigusaktid:

Viimati uuendatud: 27. august 2021