Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hasartmängumaksu toetused

Sotsiaalministeeriumi hasartmängumaksu laekumisest antakse toetust strateegilisteks partnerlusteks ning väikeprojektideks.

Toetust antakse meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektidele. 

Taotlusvoorud 2021. a

 

Strateegilise partnerluse taotlusvoorud:

 • Strateegilise partnerluse taotlusvoor on avatud 12. oktoobrist 18. novembrini (k.a). Tegevustega saab alustada 2022. aastal. Taotlusvooru infotund toimus teisipäeval, 19. oktoobril kell 13:00-15:00 MS Teamsi keskkonnas. Infotunni slaidid on kättesaadavad siin! (2.18 MB, PPTX)


Väikeprojektide taotlusvoorud: 

 • 1. märts - 31. märts - Hasartmängusõltuvuse ennetamine ja hasartmängusõltuvusega inimeste ning nende lähedaste toetamine.
   
 • 15. aprill – 17. mai kell 17:00 – Taotlusvooru teemad on loetletud allpool. Infotund toimus 28. aprillil kell 14:00-15:00.
   

2021. aastal rahastusotsuse saanud projektid

2020. aastal rahastusotsuse saanud projektid

 

Hasartmängumaksu laekumistest toetuste andmine strateegilise partneri taotlusvoorudes


Taotlusvoorud kuulutatakse välja kindlate teemade kohta. Väljakuulutatud teemad peavad olema sünergias riiklike eesmärkide ja prioriteetidega. Taotlusvoore võib toimuda rohkem kui kord aastas. 

Taotlusvoorul saab osaleda oma tegevusalal tunnustatud tegija, eelistatult katusorganisatsioon või laiem võrgustik, kes kaasab, annab sisendit, tegeleb eestvedamisega, vahendab ja kujundab infot ning panustab vabatahtlikkusega ja/või kaasab täiendavalt erasektorit.

Sihtgrupp: mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud.​

18.11.2021 tähtajaga taotlusvooru teemad

 

Taotleja

 • Taotlusi saavad esitada juriidilised isikud. 

Eelarve/toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve määratakse taotlusvooru kutses

Tegevuse kestus 

 • Strateegiliste partnerluste kestus on kuni 48 kuud.

Taotluse esitamine

Kontakt

Piret Audova
peaspetsialist
tel. 626 9224
piret.audova@sm.ee

 

Hasartmängumaksu laekumistest toetuste andmine väikeprojektide taotlusvoorudes

 

2021. aasta taotlusvoorude teemad:

Meditsiin

Kohalikul tasandil teaduspõhise vaimse tervise toe pakkumine ja tervisealase kirjaoskuse edendamine COVID kriisis, pöörates sealjuures tähelepanu riskirühmadele.

Süsteemsete muudatuste ettevalmistamine ja/või elluviimine tervislikke valikuid toetava keskkonna loomiseks.
Kohalikul tasandil sotsiaal-ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö toetamine

Pered

Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum toetamine.
Positiivseid pere- ja paarisuhteid, vanemlust, erinevaid perevorme ja laste kasvatamisel mõlema vanema võrdset osalust toetavad tegevused.

Hoolekanne

Hoolduskoormuse leevendamist, sh hoolduskoormuse teket või süvenemist ennetavad, hoolduskoormuse naiste ja meeste vahel võrdsemalt jagamist toetavad, hoolduskoormusega inimeste teadlikkust tõstvad teavitus- ja koolitustegevused ning iseseisvat toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist toetavad tegevused.

Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi tõstmiseks.

Eakad

Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused.

Puuetega inimesed

Puuetega inimeste võrdseid võimalusi, iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad tegevused.

Hasartmängusõltuvusega inimesed

Hasartmängusõltuvusega inimesi ja nende lähedasi toetavad tegevused.

Taotleja


Taotlusi saavad esitada kõik juriidilised isikud. Taotleja võib tegevuste elluviimisel kaasata partnereid.
 

Eelarve/toetuse määr

 • Vooru eelarve on 100 000 eurot.
 • Maksimaalne taotletav toetus on 8000 eurot projekti kohta.
 • Taotleja omafinantseering on 10%. Hasartmängusõltuvusega inimestele suunatud projektide puhul omafinantseeringu kohustust ei ole.

Tegevuse kestus

 • Väikeprojektide taotlusvoorust toetava tegevuse kestus on kuni 12 kuud. 

Taotluse esitamine
 

Taotlused palume esitada e-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus.

Kontakt

Piret Audova
peaspetsialist
tel. 626 9224
piret.audova@sm.ee

Viimati uuendatud: 21. oktoober 2021