Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Heaolu arengukava 2023-2030

 

   Sotsiaalministeerium on koostamas uut heaolu arengukava   

   aastateks 2023-2030. 

 

 • Loodav arengukava katab tulemusvaldkonda "Heaolu", mis on üks 17-st riigi eelarvestrateegia tulemusvaldkonnast.
 • Loodav dokument koondab tulemusvaldkonda "Heaolu" kuuluvate poliitikavaldkondade- sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdus ning suurem sotsiaalne kaasatus, vähemusgruppidesse kuuluvate inimeste võrdse kohtlemise edendamine, tööhõive, pikk ja kvaliteetne tööelu, rahvastikupoliitika ning laste ja perede heaolu suurendamine- strateegilised eesmärgid aastateks 2023–2030, arvestades sealjuures nii riigi pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035“ seatud strateegiliste sihtide kui ÜRO kestva arengu eesmärkide ning Euroopa Liidu suundade ja rahvusvaheliselt võetud kohustustega.
 • Arengukava annab ülevaate tulemusvaldkonna peamistest ülesannetest, eesmärkidest ja tegevussuundadest.

   Tulemusvaldkond "Heaolu" poliitikavaldkonnad

 

   Uus arengukava hakkab kehtima alates 2023. aastast

 

 • Hetkel kehtiv heaolu arengukava lõppeb 2023. aastal ning hiljemalt selleks ajaks tuleb koostada uus arengukava.
 • Sotsiaalministeeriumil on kavas esitada arengukava Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt 2022. aasta detsembrikuus. Arengukava koostamise eest vastutab sotsiaalministeerium.
 • Arengukava juhtimisstruktuur on kahetasandiline: juhtkomisjon ja laiapõhjaline kaasav ekspertkogu.
 • Arengukava koostamisse kaasatakse töö käigus valdkonna eksperte, teadlasi ja ülikoole. Lisaks on moodustatud rahvastikupoliitika valitsuskomisjon, mida veab sotsiaalkaitseminister ning mille eesmärk on rahvastikukriisi lahendamiseks ettepanekute ja sekkumiste väljatöötamine. 
 

  Kaasamine

 • Kaasamine on meie jaoks väga oluline ning püüame hoida heaolu arengukava 2023-2030 koostamist pildis ning anda kõigile võimaluse kaasarääkimiseks.

 • Osalesime Arvamusfestivalil 2021, kus meil oli oma "Heaolu" ala ning viisime päeva jooksul läbi viis erinevat arutelu, mida on võimalik järele vaadata siit! (75.68 KB, PDF)

 • Heaolu arengukava 2023-2030 koostamisest ilmus artikkel ajakirja Sotsiaaltöö maikuu numbris.
 • Juhtkomisjoni ja ekspertkoguga on toimunud ja toimuvad ka edaspidi kohtumised, kus arutatakse probleemkohti ning kuulatakse ettepanekuid.

 

  Valminud on esimene mustandversioon arengukavast

 

 • Kevadel ja suve hakul toimusid heaolu arengukava töörühmade kohtumised. Arutelude jooksul saadud tagasiside ja mõtted koondasime kokku ning nende põhjal koostasime mustandversiooni.
 • Mustandversioon on kättesaadav allpool asetseva menüüriba "Mustandversioon (november 2021)" alt. Juhul kui Teil on kommentaare või ettepanekuid, siis ootame neid hiljemalt 2.12.2021 aadressile jaanika.mastik@sm.ee.
 • NB! Rõhutame, et tegemist on arengukava esimese variandi ehk mustandversiooniga, mis ei sisalda veel mõõdikuid ning mida täiendatakse järgmiste etappide vältel.  

 

Heaolu arengukava 2023-2030 koostamise ettepanek ja muud dokumendid

Heaolu arengukava 2023-2030 koostamise ettepanek

​​Heaolu arengukava 2023-2030 koostamise ettepanek » (233.04 KB, PDF)

Juhtkomisjon ja ekspertkogu

Heaolu arengukava juhtkomisjoni moodustamine » (286.41 KB, PDF)

Mustandversioon (november 2021)

 

 

 
Viimati uuendatud: 17. november 2021