Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Heaolu arengukava koostamise ajakava

Aeg

 

Tegevuse kirjeldus

20.01.–21.02.2021 
 • Arengukava avaürituse kuupäeva paikapanemine ning info koondamine avaürituse ja töörühmade korraldamiseks. Partneritele ettepaneku tegemine osaleda arengukava töörühmades. 
22.02.–28.03.2021
 • Arengukava avaürituse toimumine ning töörühmade kohtumised ettepanekute ja info kogumiseks. Töörühmade detailse ajakava ja eesmärkide kokkuleppimine toimub töörühma koosolekul. Arengukava koostamise tutvustamine teistele osapooltele (nt Riigikogu sotsiaal- ja põhiseaduskomisjon, fraktsioonid jne). 
29.03.–02.05.2021 
 • Kogutud materjali ja info süstematiseerimine, lisainfo kogumine ja selle põhjal töörühmade järgmise kohtumise ettevalmistamine. 
03.05.–30.05.2021
 • Töörühmade kohtumised. Info kogumine arengukava probleemide väljaselgitamiseks ja võimalike lahenduste väljapakkumiseks
31.05.–27.06.2021
 • Töörühmadelt saadud ja kirjalikult esitatud materjali ja info analüüsimine ning selle põhjal kokkuvõtte koostamine (arengukavaga seotud võtmeprobleemid) ja järgmises konsultatsiooniringis lahendust vajavate teemade väljaselgitamine
28.06–01.08.2021 

PAUS

02.08.–22.08.2021 
 • Võtmeprobleemide arutelud partneritega (töörühmades) ja nendele võimalike lahenduste väljapakkumine. 
23.08.–03.10.2021
 • Arengukava I versiooni koostamine. 
04.10.–24.10.2021 
 • Arengukava I tekstiversiooni tutvustamine ja sellele tagasiside kogumine eri osapooltelt. 
25.10.2021–05.12.2022
 • Konsultatsioonietapis kogutud materjali ja info analüüsimine ja erimeelsuste läbirääkimine. Arengukava teksti korrigeerimine ja täiendamine. Arengukava toetavate programmide koostamise alustamine. 
06.12.2021–02.01.2022 PAUS
03.01.–13.02.2022
 • Arengukava lõpliku versiooni tutvustamine partneritele ja laiemale avalikkusele ning konsultatsioonivoorus saadud ettepanekutega arvestamisest ja mittearvestamisest ülevaate andmine.
14.02.–20.03.2022
 • Arengukava lõpliku versiooni viimistlemine ja ministeeriumisisene kooskõlastamine EIS-i kooskõlastusringi algatamiseks. Jätkub programmide koostamine.
21.03.–10.04.2022 
 • Arengukava kooskõlastamine ministeeriumite ja partneritega EIS-is. 
11.04.–15.05.2022
 • EIS-i kooskõlastusringis tulnud märkuste ja ettepanekute põhjal arengukava täiendamine ning ettepanekutele vastuste koostamine. Jätkub programmide koostamine. 

16.05.-26.06.2022

 • Arengukava on arutamiseks ja Riigikokku saatmiseks Vabariigi Valitsuses
27.06.–30.10.2022 
 • Arengukava on arutamiseks Riigikogus
31.10.–31.12.2022
 • Arengukava on kinnitamiseks Vabariigi Valitsuses 

01.01.2023

 • Arengukava jõustumine 

 

 

 

Viimati uuendatud: 17. november 2021