Impact/reports

 

Programme surveys

2014 - Attitudes of Estonian inhabitants in relation to gender-based violence and human trafficking
Main findings of the survey are available HERE (226.98 KB, PDF). The survey sets the baseline indicators of the Programme.
2016- a follow-up survey on the awareness and attitudes of Estonian inhabitants in relation to gender-based violence and human trafficking. Main findings of the survey are available HERE. (211 KB, PDF)

Project surveys

2013- EWSU survey "Gender-based and intimate partnership violence. Awareness about provision of services". Survey available in Estonian language SIIN (227.94 KB, PDF)
Eesti Naiste Varjupaikade Liidu uuring "Sooline ja lähisuhtevägivald.Teadlikkus abi saamise võimalustest" 2013. Uuringuga saate tutvuda SIIN (227.94 KB, PDF)
Eesti Naiste Varjupaikade Liidu küsitlus "Naiste tugikeskuste klientide arvamused saadud abist" november 2015. Küsitluse tulemustega saate tutvuda SIIN. (159.93 KB, PDF)
Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi ekspertküsitlus sotsiaaltöötajate seas 2014.
Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi ekspertküsitlus "Perevägivald Eestis juristi pilgu läbi" (532.47 KB, PDF) 2014.
Eesti Seksuaaltervise Liidu veebiküsitlus "Seksuaalvägivalla-alased hoiakud" (510.96 KB, PDF) 2015.
Eesti Seksuaaltervise Liidu uuring "Seksuaalvägivalla levimus ja hoiakud Eestis: uuringute ülevaade" (1.87 MB, PDF) 2015

Annual Programme Report 2013

The annual programme report is available HERE (836.87 KB, PDF)

Annual programme Report 2014

The annual programme report is available HERE (825.72 KB, PDF)

Annual programme Report 2015

The annual programme report is available HERE (900.63 KB, PDF)

Other related surveys, links

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017