Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Info kohalikule omavalitsusele

Toiduabi jagamine 2021. aastal 


2021. aasta esimene toiduabi jagamine algab 22. veebruarist. 

4. juunil 2018.a  allkirjastas sotsiaalkaitseminister käskkirja nr 52, millega muudeti Enim puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmise ja jagamise tingimusi (1.84 MB, RTF) ja laiendati toiduabi saajate sihtgruppi: alates 1. augustist 2018 lisati toiduabi saajate sihtgruppi inimesed, kellele kohalik omavalitus on maksnud perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest toetust. 

Erinevalt toimetulekutoetuse alusel toiduabi saajatest, kus iga toetust saanud leibkonna liige saab ka toidupaki, on uue kriteeriumi alusel õigus toiduabile konkreetsel toetuse saajal, mitte kogu leibkonnal.

Lisaks eelpool toodule kuuluvad veebruaris algava toiduabi jagamise sihtrühma veel:

  • jaanuaris toimetulekutoetuse saajad
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri
  • varjupaigateenust (kodutute öömaja) kasutavad inimesed

Edaspidi võetakse järgmistel jagamistel arvesse jagamisele eelnenud kolme kuu näitajad ning selle põhjal koostatakse uued abisaajate nimekirjad. Erandiks on oktoobrikuu jagamine, kus võetakse arvesse jagamisele eelnenud kahe kuu näitajad. Näiteks: maikuu jagamisel on aluseks veebruari, märtsi ja aprilli näitajad.

Toiduabi saajate informeerimine


Kohalike omavalitsuste ülesandeks on oma piirkonna toiduabi saajate teavitamine, kus ja millal toiduabi kätte saab. Selle aasta kolmas toiduabi jagamine algab 25. augustil. Konkreetsed jagamispäevad teatab Toidupank. 

Kui toiduabi saajate teavitamise kohta on küsimusi, palume pöörduda tea.varrak@sm.ee.

 

Viimati uuendatud: 18. august 2021