Info kohalikule omavalitsusele

 Toiduabi jagamine 2017. kevadel

 

2017. aasta esimene toiduabi jagamine algab märtsi lõpus. Sihtrühmades ja tingimustest võrreldes eelmise jagamisega muudatusi ei ole:

  •  augustis ja septembris toimetulekutoetuse saajad
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri
  • varjupaigateenust (kodutute öömaja) kasutavad inimesed
  •  vajaduspõhise peretoetuse saajad

2017. a oleme tellinud ASilt Emor toiduabi saajate uuringu, kus küsime abisaajatelt infot nende sotsiaalmajandusliku tausta, eelneva ja praeguse seisundi kohta ning hinnangut  Abifondist saadavale abile ja selle jagamisele. Küsitlused toimuvad toiduabi jagamise perioodil toiduabi jagamise punktides.

 

Toiduabi saajate informeerimine

Kohalike omavalitsuste ülesandeks on ka oma piirkonna toiduabi saajate teavitamine kus ja millal toiduabi kätte saab.

Kui toiduabi saajate teavitamise kohta on küsimusi, palume pöörduda merle.ploompuu@sm.ee

Toiduabi jagamine

Üldinfo toiduabi jagamise kohta on leiatv siin artiklis

 

 

Viimati uuendatud: 7. märts 2017