Info kohalikule omavalitsusele

 Toiduabi jagamine 2018. sügisel

 

2018. aasta esimene toiduabi jagamine algab oktoobri lõpus. 

4. juunil 2018.a  allkirjastas sotsiaalkaitseminister käskkirja nr 52, millega muudeti Enim puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmise ja jagamise tingimusi (1.84 MB, RTF) ja laiendati toiduabi saajate sihtgruppi: alates 1.augustist lisatakse toiduabi saajate sihtgruppi inimesed, kellele kohalik omavalitus on maksnud perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest toetust. Ajaliselt on see piiratud analoogselt toimetulekutoetuse saajatega- s.o jaanuaris ja veebruaris KOV toetuseid saanutel on õigus toiduabile kevadisel perioodil ja augustis ja septembris toetuseid saanutel sügisesel jagamisperioodil.

Erinevalt toimetulekutoetuse alusel toiduabi saajatest, kus iga toetust saanud leibkonna liige saab ka toidupaki, on uue kriteeriumi alusel õigus toiduabile konkreetsel toetuse saajal, mitte kogu leibkonnal.

Lisaks eelpool toodule kuuluvad toiduabi sihtrühma veel:

  •  augustis ja septembris toimetulekutoetuse saajad
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri
  • varjupaigateenust (kodutute öömaja) kasutavad inimesed

 

Toiduabi saajate informeerimine

Kohalike omavalitsuste ülesandeks on ka oma piirkonna toiduabi saajate teavitamine kus ja millal toiduabi kätte saab.

Kui toiduabi saajate teavitamise kohta on küsimusi, palume pöörduda merle.ploompuu@sm.ee

Toiduabi jagamine

Üldinfo toiduabi jagamise kohta on leiatv siin artiklis (39 KB, DOC)

 

 

Viimati uuendatud: 3. september 2018