Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Inimkaubanduse tõkestamine-Eluliin

 

Projekti pealkiri:    Seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimunud inimkaubanduse ohvrite abistamine läbi rehabilitatsioonikeskus ATOLL ja varjupaik Vega teenuste arendamise
Projekti elluviija:   Eluliin MTÜ

Eraldatud toetussumma:      250 378 €
Projekti elluvimise periood:  25.03.2013-31.12.2015

Eesmärgid: 

  • Välja arendada laiapõhjaline tugiteenus seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimunudinimkaubanduse ohvriks langenud naistele

Planeeritud tegevused:

  • Uurida võimalust koostada usaldusväärsed ja pädevad mudelid inimkaubanduse ohvritele tekitatud moraalse kahju ning selle hüvitamiseks kuluvate ressursside hindamiseks.
  • Uurida ohvrite motivatsiooni ja vajadusi, mis on seotud  inimkaubanduse keskkonnast väljumisega  ja rehabilitatsiooniprogrammis osalemisega.
  • Luua inimkaubanduse ohvrite eneseabigrupp, pakkuda koolitusi grupijuhtidele.
  • Pakkuda inimkaubanduse ohvritele ja prostitutsiooni kaasatud naistele tugiprogrammi (lastega naistele – naiste ja laste grupp).
  • Pakkuda koolitusi ja ümarlauakohtumisi spetsialistidele – juristid, psühholoogid, psühhiaatrid ja noorsootöötajad.
  • Parandada inimkaubanduse ohvrite varjupaiga ja rehabilitatsioonikeskuse töötingimusi.

Täpsema info projekti kulgemise kohta leiate http://www.eluliin.ee/index.php/norra-projekti-tiitel

Kontaktinfo:
MTÜ Eluliin
Eda Mölder
eda.molder@gmail.com
www.eluliin.ee

Viimati uuendatud: 13. märts 2017