Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Inimkaubanduse tõkestamine- Living for Tomorrow

Projekti pealkiri:   Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõustamisliini +372 6607 320 teenus
Projekti elluviija:   Living for Tomorrow MTÜ

Eraldatud toetussumma:      170 598 €
Projekti elluvimise periood:  25.03.2013-31.12.2015

Eesmärgid: 

  • Tööjõu ekspluateerimisest tuleneva inimkaubanduse ennetamine ja ohvrite abistamine.
  • Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise Nõustamisliini teenuse põhieesmärk on ennetada inimkaubitsemist ning tagada kaubitsetud inimeste kaitse ja toetus.

Planeeritud tegevused:

  • Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõustamisliini +372 6607 320 teenuse pakkumine.
  • Inimkaubanduse ja pettusjuhtumite statistika kogumine
  • Teavitustegevus, informatsiooni jagamine
  • Uurimuse läbiviimine noorte hulgas hindamaks teadlikkuse kasvu, võrreldes tulemusi 2002 ja 2007 aastal läbiviidud uurimustega.
  • Nõustamisliinile laekuvate kõnede igakuine monitooring.

Täpsema info projekti kulgemise kohta leiate www.lft.ee

Kontaktinfo:
MTÜ Living for Tomorrow
Sirle Blumberg
sirle@lft.ee
www.lft.ee
http://www.facebook.com/living.for.tomorrow

Viimati uuendatud: 13. märts 2017