Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise parandamiseks


Eesmärk:

laste vaimse tervise teenuste kontseptsiooni loomine integreeritud süsteemi üles ehitamiseks erinevate sektorite vahel, et tagada vaimse tervise teenuste kvaliteet ja regionaalne katvus lastele ja peredele.

 

Projekti planeeritud tegevused:

  • vajaduste hindamine ja hetkeolukorra analüüsimine laste vaimse tervise süsteemi arendamiseks (valdkonnad, struktuurid, õigusruum)
  • olemasolevate ja puuduvate teenuste ja sekkumiste kaardistamine
  • sekkumiste ja teenuste kvaliteedi tagamise instrumentide ja süsteemi kirjeldamine
  • standardiseeritud hindamisvahendite ja koolitusvajaduse kaardistus esmatasandi spetsialistide (lasteaiaõpetaja, koolipsühholoog, pereõde, vaimse tervise õde, sotsiaalpedagoog, lastekaitsetöötaja jt) osas
  • Eesti ja Norra ekspertidega kogemuste ja teadmiste vahetamine laste vaimse tervise süsteemi välja arendamiseks
  • järelduste ja soovituste tegemine valdkondadeülese laste vaimse tervise süsteemi arendamiseks.

 Projektijuht:

Tiina Tõemets
Laste ja perede osakond
telefon: 626 9738
e-post: tiina.toemets|ä|sm.ee

Viimati uuendatud: 27. august 2015