Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jako Nõustamis-ja koolituskeskus

 Jako Nõustamis-ja koolituskeskus

“Astume üheskoos vägivalla vastu“

 

Toetuse suurus: 40 000€

Projekti kestus: 07.11.2014 - 31.03.2016


Projekti peamiseks tegevuseks on kodu- ja soolise vägivalla ohvritele (sh. vene keelt kõnelevatele inimestele) tugi- ja enesearengu gruppide läbiviimine. Eesmärk vähendada/ennetada riskigruppi kuulumist säilitavaid tegureid (nt. madal enesehinnang, töötus, sotsiaalsed oskused, psüühilised probleemid jne.); täiustada seniseid sekkumismeetodeid ning saada sihtgrupi vajadustest lähtuvalt uusi sisendeid spetsialistide koolitus- ja koostööprogrammide koostamiseks. Samuti pakkuda osalejatele läbi kogemusõppe võimalusi probleemidega paremaks toimetulekuks. Grupiteraapia seanssidele kaasatakse vägivallaringist edukalt välja tulnud naisi, kes soovi ja vajaduse korral saavad olla vabatahtlikuks tugiisikuks ohvritele. Grupiteraapia ja täiendavate nõustamiste tulemusena on suurenenud ohvrite teadlikkus perevägivalla mõjust ning kaardistatud individuaalsed tegevuskavad (koostöös erinevate spetsialistidega) probleemiga tegelemiseks.

Viimati uuendatud: 4. Veebruar 2015