Juhendid, mõisted ja koolitused

Juhendmaterjalid

 

Juhendmaterjalid kohaliku omavalitsuse töötajale

Üldine

 

Juhendid administraatorile
 
Juhendid sotsiaaltöötajale
 
Juhendid arveldajale

 

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)

 

Juhendid sotsiaalkindlustusameti töötajatele

Lisamaterjal

Klassifikaatorid ja definitsioonid

Administreerimisel kasutatavad:

 

Klienditöös kasutatavad:

 

Toimetulekutoetuse määramisel kasutatavad:
TEHIK poolt saadetud teavitused:
 

Koolituste info ja registreerimine

 

STAR algajate koolitus:

Eesmärk: koolitusel osalenu teab STARi kasutusvõimalusi ja kasutab STARi erinevate toetuste, teenuste määramisel, juhtumimenetluste haldamisel sh juhtumiplaani koostamisel.
Sihtgrupp: kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, kellel STARi kasutamise kogemus puudub või on väga väike.
Koolituse pikkus: 6 tundi
Teemad:
 1. Kliendiandmete haldamine.
 2. Üldised menetlustoimingud.
 3. Juhtumimenetluse haldamine, sh juhtumiplaani koostamine, hindamine.
 4. Teenuste määramine (asenduskoduteenus, kohalike omavalitsuste teenus).
 5. Toetuste määramine (toimetulekutoetus, toetus hooldamise eest, kohalike omavalitsuste toetus).
 6. Arveldusdokumentide loomine.
Koolituste toimumise ajad ja kohad:
 
TALLINN
13.11.2018 kell 10:00-16:30, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Uus-Tatari 25, Tallinn.
11.12.2018 kell 10:00-16:30, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Uus-Tatari 25, Tallinn.
06.03.2019 kell 10:00-16:30, Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, Tallinn. 
 

STAR juhtumimenetluse läbiviimise ja juhtumiplaani haldamise koolitus:

Eesmärk: anda ülevaade STARi kasutusvõimalustest STARi erinevate toetuste, teenuste määramisel, juhtumimenetluse haldamisel sh juhtumiplaani koostamisel.
Sihtgrupp: kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad
Koolituse pikkus: 7 tundi
Teemad: 
 1. ​​Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine.
 2. Kliendiandmete haldamine ja üldised menetlustoimingud.
 3. Asendushooldusteenusele suunamine (asenduskodu, perekodu, hoolduspere).
 4. Toetused (hoolduspere, järelhooldus).
 5. Järelhooldus.
Koolituste toimumise ajad ja kohad:
 
TALLINN
26.11.2018 kell 10:00-16:30, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Uus-Tatari 25, Tallinn. 
05.02.2019 kell 10:00-16:30, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Uus-Tatari 25, Tallinn. Kohad on täitunud! 
21.02.2019 kell 10:00-16:30, Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, Tallinn. 
20.03.2019 kell 10:00-16:30, Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, Tallinn. Kohad on täitunud! 
 
Koolitused viivad läbi STARi teenusetugi. Koolitusel koolitusmaterjale ei jagata.
Kõik koolitusel osalejad tuleb registreerida ükshaaval.
Probleemide ja küsimustega palun pöörduda STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 794 3906.

 

 

Viimati uuendatud: 12. märts 2019