Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kahepoolsed suhted

 

logo: Norway grants

Norra toetused panustavad kontaktide ja koostöö tugevdamisesse Norra ning abisaajariikide vahel. Laialdaselt soodustatakse doonor- ja abisaajariikide avaliku- ja erasektori asutuste, vabaühenduste ja teadusasutuste kahepoolset koostööd, mille tarbeks on siseriiklikul tasandil eraldatud 243 000 eurot. Lisaks on igal programmil kahepoolsete suhete edendamiseks vähemalt 1,5% programmi toetusest selle tarbeks kõrvale pandud.

NB! Taotlusvoor toetuse taotlemiseks kahepoolsete suhete edendamiseks Eesti ja Norra vahel on suletud. Hetkel on esitatud taotlused hindamisel. Rahastusotsuseid tehtud pole.

 
 

Kahepoolsete suhete fond

 

Siseriikliku tasandi kahepoolsete suhete fondi kasutamist korraldab riiklik kontaktasutus doonoritega kokkulepitud tööplaani alusel.

Programmi "Kodune ja sooline vägivald" kahepoolsete suhete fondi kasutamist korraldab programmioperaator programmipartneriga kooskõlastatud kokkuleppe alusel.

Kahepoolsete suhete edendamiseks on programmi eelarvest eraldatud 50 000 eurot, millest 1/3 on kasutamiseks 2013. aastal ning programmioperaator rakendab seda Norra ekspertide toomiseks erinevatele infoüritustele.

Ülejäänud 2/3 jääb aastateks 2014-2015 ning on ettenähtud projektide elluviijatele teadmiste/kogemuste vahetamiseks ja jagamiseks ning Norra ja Eesti vaheliste koostöövõrgustike edendamiseks. 

Toetuse saamise võimalused ja tingimused

6.veebruaril kinnitas sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt käskkirjaga nr. 17 programmi "Kodune ja sooline vägivald" kahepoolsete suhete fondist toetuse andmise tingimused ja korra.

Taotlusvoor oli jooksvalt avatud kuni 30.septembrini 2015. Tegevused peavad olema toimunud hiljemalt 31.märtsiks 2016.

Toetust kahepoolsete suhete arendamiseks saavad taotleda programmist rahastuse saanud projektide elluviijad.

Toetuse maksimaalne määr on 5000 eurot projekti kohta. Taotleda saab korduvalt, kuid taotletav koondsumma ei tohi ületada 5000 euro piiri.

Kuna tegemist on rahvusvaheliste suhete edendamisega on taotlusvooru dokumentatsioon inglise keeles. Ka avaldus tuleb täita inglise keeles (hindajate seas on programmi doonorpartneri esindaja). Täpsem info taotlusvooru kohta on kirjas alljärgnevates dokumentides:

Toetuse taotlemise juhend kahepoolsete suhete fondist (139.68 KB, DOCX)

Taotlusvorm toetuse saamiseks (131.75 KB, DOCX)

Koostöö kokkulepe (109.5 KB, DOC)

Abikõlblikkuse kontroll-leht (106.48 KB, DOCX)

Hindamisleht (109.42 KB, DOCX)

 

Viimati uuendatud: 15. Jaanuar 2016