Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kahepoolsete suhete fond

  • Fondi kasutamine ja eesmärgid
  • Toetuse saamise võimalused ja tingimused
  • Toetatud projektid
  • Üritused, sündmused

Kahepoolsete suhete fondi kasutamine ja eesmärgid

Siseriikliku tasandi kahepoolsete suhete fondi kasutamist korraldab riiklik kontaktasutus doonoritega kokkulepitud tööplaani alusel.

Programmi "Kodune ja sooline vägivald" kahepoolsete suhete fondi kasutamist korraldab programmioperaator programmipartneriga kooskõlastatud kokkuleppe alusel.

Kahepoolsete suhete edendamiseks on programmi eelarvest eraldatud 50 000 eurot, millest 1/3 on kasutamiseks 2013. aastal ning programmioperaator rakendab seda Norra ekspertide toomiseks erinevatele infoüritustele.

Ülejäänud 2/3 jääb aastateks 2014-2015 ning on ettenähtud projektide elluviijatele teadmiste/kogemuste vahetamiseks ja jagamiseks ning Norra ja Eesti vaheliste koostöövõrgustike edendamiseks. 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017