Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kasulikud lingid

 

Projektide kodulehed

Eesti Naiste Varjupaikade Liit "Soopõhise vägivalla ohvritele paremate abiteenuste pakkumine, asutustevahelise koostöö tugevdamine ja avalikkuse teadlikkuse tõstmine". www.naisteliin.ee
MTÜ Living for Tomorrow "Inimkaubanduse ennetamise ja abistamise nõustamisliin 6607320 teenus". www.lft.ee
Eluliin MTÜ "Seksuaalse ekspluateerimiseeesmärgil toimunud inimkaubanduse ohvrite abistamine läbi rehabilitatsioonikeskus ATOLL ja varjupaik VEGA teenuste arendamise". http://www.eluliin.ee/index.php/norra-projekti-tiitel
Eesti Avatud Ühiskonna Instituut "Ühtse süsteemi ülesehitaminelähisuhte vägivalla tõkestamiseks Eestis". www.eaui.ee
Eesti Seksuaaltervise Liit "Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine" http://estl.ee/120775

EEA and Norway Grants

Kuninglik Norra saatkond

Koostöö programmid

Soolise võrdõiguslikkus ning töö ja pereelu tasakaal  http://www.sm.ee/et/sooline-vordoiguslikkus-ning-too-ja-pereelu-tasakaal

Veel huvitavat lugemist

Uuring meeste hoiakute kohta:  https://riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/saastev-areng/saastva-a...(Riigikantselei, 2015 veebruar)

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017