Sa oled siin

Kavandatavad hankelepingud

Riigihangete korraldamise teenust osutab Sotsiaalministeeriumile Riigi Tugiteenuste Keskus. Riigihangete korraldamist reguleerib Sotsiaalministeeriumi riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord ning igal aastal kinnitatav hankeplaan.
 

Hankeplaan ja hangete kord


Sotsiaalministeeriumi hankeplaani leiad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Sotsiaalministeeriumi hangete ja lepingute korraga tutvu siin (313.09 KB, PDF)Käskkirja muudatusega saab tutvuda siin.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hankeüksuse korraldatavad riigihanked, mis nõuavad toiminguid riigihangete registris on leitavad siin.

 

Hanked

Riigihange, tähtaeg 10. mai 2019

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumusi riigihankel „Töötervishoiuteenuse uuring Sotsiaalministeeriumile“. Hanke esemeks on töötervishoiuteenuse uuring, mille eesmärk on selgitada välja, millised on Eesti kehtiva tervisekontrolli korraldusega seotud probleemid, töötada välja võimalikud lahendused ja analüüsida pakutud lahenduste mõjusid erinevatele sihtgruppidele. Uuringu käigus tuleb välja töötada ja analüüsida 4 stsenaariumit tervisekontrolli võimaliku korralduse kohta tulevikus. 

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris SIIN

Tähtaeg: Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.05.2019 kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada riigihangete registri kaudu.

Väikeost, tähtaeg 25. aprill 2019

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust väikesostu hankel. Hanke esemeks on hoolduspuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse õiguse laiendamise õiguslik analüüs.

Vabariigi Valitsusele on seaduse tasandil (TLS §-s 1393), pandud kohustus 2020. aasta 1. jaanuariks koostada analüüs ja selle põhjal esitada Riigikogule ettepanekud hoolduspuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse õiguse laiendamiseks ka isikutele, kes teevad tööd füüsilise isikuna võlaõigusliku teenuseosutamise lepingu alusel või kes peavad sõltumatu ametiisikuna avalik õiguslikku ametit.

Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN (13.54 KB, PDF), hankedokumendi lisaga SIIN (55.05 KB, PDF)

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 25.aprill kell 12.00. Pakkumine tuleb saate e-posti aadressile kreet.kurvits@sm.ee.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Kreet Kurvitsa poole tel 626 9199, e-post kreet.kurvits@sm.ee

 

Viimati uuendatud: 26. aprill 2019