Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kavandatavad hankelepingud

Riigihangete korraldamise teenust osutab Sotsiaalministeeriumile Riigi Tugiteenuste Keskus. Riigihangete korraldamist reguleerib Sotsiaalministeeriumi riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord ning igal aastal kinnitatav hankeplaan.
 

Hankeplaan ja hangete kord


Sotsiaalministeeriumi hankeplaani leiad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Sotsiaalministeeriumi hangete ja lepingute korraga tutvu siin (313.09 KB, PDF)Käskkirja muudatusega saab tutvuda siin.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hankeüksuse korraldatavad riigihanked, mis nõuavad toiminguid riigihangete registris on leitavad siin.

 

 

Hanked

Väikeost, tähtaeg 31. august 2021


Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust väikeostule „Koolitus Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna töötajatele“
 
Väikeostudokumentidega saab tutvuda siin (565.17 KB, PDF).

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 31. august 2021 kell 10.00. Pakkumine tuleb saata e-posti teel aadressile info@sm.ee 

Väikeost, tähtaeg 27. mai 2021


Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust uuringu „Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatud projektides: toetuse kasutajate teadlikkus, motivatsioon ja selle suurendamise võimalused“ läbiviimiseks.
 
Väikeostudokumentidega saab tutvuda siin: 1) väikeost uuringu „Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatud projektides: toetuse kasutajate teadlikkus, motivatsioon ja selle suurendamise võimalused“ läbiviimiseks (62.63 KB, DOCX); 2) tehniline kirjeldus (73.2 KB, DOCX); 3) hindamismetoodika (65.19 KB, DOCX); 4) töövõtulepingu projekt (42.45 KB, DOCX)

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27. mai 2021 kell 14.00. Pakkumine tuleb saata e-posti teel aadressile info@sm.ee 
 

Väikeost, tähtaeg 4. november 2020

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust väikeostule „Uuenduslike sotsiaalteenuste avatud taotlusvoorude tulemuslikkuse ja mõju hindamine Sotsiaalministeeriumile“. Hanke objektiks on ESF meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ ellu viidud projektide tulemuslikkuse ja mõju hindamine. Hankedokumendiga saab tutvuda siin (siia siis tuleks link dokumendile teha).

Tutvu väikeostu dokumendiga SIIN (711.15 KB, PDF).

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 4. november kell 12.00. Pakkumine tuleb saata e-posti teel aadressile terry.ney@sm.ee.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Terry Ney poole (terry.ney@sm.ee).

Väikeost, tähtaeg 24. september 2020

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub teid osalema väikeostu hankel „Kommunikatsioonilahendused struktuurivahendite perioodi 2014-2020 võrdsete võimaluste heade praktikate esitlemiseks“.

Euroopa Liidu 2014-2020 eelarveperioodi struktuuri- ja investeerimisfondide raha kasutamisel on kohustuslik järgida soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtet kõikide struktuurifondidest rahastatud tegevuste puhul. Et võrdsete võimaluste (soolise võrdsuse, eri vanuses, rahvusest ja puudega inimestele võrdsete võimaluste tagamine, sh ligipääsetavus) edendamist eurotoetuste kasutamise igas etapis sisukamaks ning mõjusamaks muuta, peame oluliseks avardada sihtrühmade ettekujutust sellest, kuidas, kus ja milliste vahenditega saab võrdseid võimalusi projektides ja tegevustes edendada ning soovime selleks tellida erinevaid kommunikatsioonilahendusi.

Hankega soovime tellida kommunikatsioonilahendused struktuurivahenditest perioodil 2014-2020 rahastatud projektides võrdsete võimaluste edendamise parimate praktikate esitlemiseks kogumikus ning videolugude vahendusel. Pakkuja ülesandeks on luua atraktiivne loovlahendus parimate praktikate kogumiku ning videoklippide teostamiseks.

Tutvu väikeostu dokumendiga SIIN (643.41 KB, DOCX).

Tähtaeg: Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil lee.maripuu@sm.ee hiljemalt 24.09.2020 kell 12.00.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda võrdsuspoliitikate osakonna nõuniku Lee Maripuu poole e-post lee.maripuu@sm.ee.

Konkurss, tähtaeg 17. august 2020

Kirjeldus: Sotsiaalministeeriumi ootab taotlusi konkursil „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel“ osalemiseks.

Konkursi lühiülevaatega tutvu SIIN (94.54 KB, PDF), konkursi tingimuste ja korraga tutvu SIIN (562.02 KB, PDF), konkursi lisad ja taustadokument on lisatud alla.  

Tähtaeg: Taotluse koos juurdekuuluvate dokumentidega palume esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@sm.ee hiljemalt 17.08.2020 kell 12.00.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Ulli Luide poole e-post ulli.luide@sm.ee.  

Väikeost, tähtaeg 22. mai 2020

Kirjeldus: Sotsiaalministeeriumi ootab pakkumusi väikeostule „Töövõime hindamise metoodika kasutamise õppe koolitusteenus“.

Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN (145 KB, DOC), hankedokumendi lisa 1 SIIN (1.48 MB, PDF).

Tähtaeg: Pakkumuse palume esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@sm.ee hiljemalt 22.05.2020 kell 17.00.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Lii Pärgi poole tel 626 9278, e-post lii.parg@sm.ee

Viimati uuendatud: 26. juuli 2021