Sa oled siin

Kavandatavad hankelepingud

Sotsiaalministeeriumi hangete korraldamist reguleerib ministeeriumi hankekord ja Riigi Tugiteenuste Keskuse iga-aastaselt kinnitatav hankeplaan. Riigi Tugiteenuste Keskus korraldab Sotsiaalministeeriumi valitsemisala riigihankeid alates 01.08.2017.

Riigihangete korraldamist reguleerib Euroopa Liidu direktiividel põhinev riigihangete seadus. Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktid, juhised, juhendid ja abimaterjalid (sh korduma kippuvad küsimused) saab kätte e-riigihangete keskkonnast.

 

Hankeplaan ja hangete kord

 

Sotsiaalministeeriumi 2019. aasta hankeplaani leiad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.
Sotsiaalministeeriumi hangete ja lepingute korraga tutvu siin.

 

Hanked

Riigihange, tähtaeg 10. mai 2019

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumusi riigihankel „Töötervishoiuteenuse uuring Sotsiaalministeeriumile“. Hanke esemeks on töötervishoiuteenuse uuring, mille eesmärk on selgitada välja, millised on Eesti kehtiva tervisekontrolli korraldusega seotud probleemid, töötada välja võimalikud lahendused ja analüüsida pakutud lahenduste mõjusid erinevatele sihtgruppidele. Uuringu käigus tuleb välja töötada ja analüüsida 4 stsenaariumit tervisekontrolli võimaliku korralduse kohta tulevikus. 

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris SIIN

Tähtaeg: Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.05.2019 kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada riigihangete registri kaudu.

Väikeost, tähtaeg 25. aprill 2019

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust väikesostu hankel. Hanke esemeks on hoolduspuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse õiguse laiendamise õiguslik analüüs.

Vabariigi Valitsusele on seaduse tasandil (TLS §-s 1393), pandud kohustus 2020. aasta 1. jaanuariks koostada analüüs ja selle põhjal esitada Riigikogule ettepanekud hoolduspuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse õiguse laiendamiseks ka isikutele, kes teevad tööd füüsilise isikuna võlaõigusliku teenuseosutamise lepingu alusel või kes peavad sõltumatu ametiisikuna avalik õiguslikku ametit.

Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN, hankedokumendi lisaga SIIN

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 25.aprill kell 12.00. Pakkumine tuleb saate e-posti aadressile kreet.kurvits@sm.ee.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Kreet Kurvitsa poole tel 626 9199, e-post kreet.kurvits@sm.ee

Väikeost, tähtaeg 3. detsember 2018

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust väikesostu hankel. Hanke esemeks on inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliini teenus. Hanke eesmärk on pakkuda kompleksset nõustamist nii inimkaubanduse ennetamiseks kui ohvrite abistamiseks, pakkuda inimkaubanduse ohvritele abi Eestisse naasmise ettevalmistamisel ning koguda nõustamiste kaudu infot ning pakkuda sellel põhinevaid analüüse inimkaubanduse valdkonna kohta.

Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN.

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 3. detsember kell 9:00. Pakkumine tuleb saate e-posti aadressile kristiina.luht@sm.ee.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Kristiina Luht'i poole tel 6269 254, e-post kristiina.luht@sm.ee

Väikeost, tähtaeg 19. november 2018

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust väikesostu hankel. Hanke esemeks on nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenused prostitutsiooni kaasatud isikutele. Hanke eesmärk on aidata kaasa inimkaubanduse ennetamisele, prostitutsiooni kaasatud isiku prostitutsioonist väljumisele ja iseseisva toimetuleku saavutamisele, pakkudes turvalist keskkonda ja nõustamist. 

Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN.

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19. november kell 10:00. Pakkumine tuleb saate e-posti aadressile kristiina.luht@sm.ee.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Kristiina Luht'i poole tel 6269 254, e-post kristiina.luht@sm.ee.

Hange, tähtaeg 9. november 2018

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust saatesarja tootmiseks, tele-eetris ja veebis edastamiseks ning kaasnevateks turundustegevusteks, et teavitada avalikkust vähenenud töövõimega inimestest ning näidete varal julgustada Eesti ühiskonda suhtuma avatult ja hoolivalt erivajadusega inimeste aktiivsesse osalemisse ühiskonnaelus.

Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN.

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 9. november kell 17:00. Pakkumine tuleb saate e-posti aadressile oskar.lepik@sm.ee

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Oskar Lepiku poole tel 6269 321, e-post oskar.lepik@sm.ee

Hange, tähtaeg 18. oktoober 2018

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust sotsiaalteenuse hankel. Hanke eesmärk on enim puudust kannatavate inimeste abifondi toiduabi ostmise ja jagamise suuna partnerorganisatsiooni leidmine.

Partnerorganisatsiooni ülesanne on toiduabi jagamisega ja abi saajate kaasnevatele meetmetele suunamisega seotud tegevuste elluviimine. Tegevuse eesmärk on tagada juurdepääs abile kohalikul tasandil üle kogu Eesti.

Partnerorganisatsioonid võivad olla (vastavalt Abifondi määruse art 2 p 3) avaliku sektori asutused ja/või mittetulundusühendused (MTÜ-d, sihtasutused).

Hankedokumentidega saab tutvuda SIIN ja kinnitusvormiga SIIN.

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18. oktoober kell 17.00. Pakkumine tuleb saata e-posti aadressile merle.ploompuu@sm.ee

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Merle Ploompuu poole tel 6269 268, e-post merle.ploompuu@sm.ee

Väikeost, tähtaeg 17. september 2018

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust väikeostu hankele. Hanke esemeks on töökeskkonna vähiriski õppevideo tootmine.

Töötajale ja tööandjale suunatud õppefilm tutvustab töökeskkonnas esinevaid kantserogeenseid kemikaale, mis võivad põhjustada või aidata kaasa vähkkasvaja kujunemisele ning annab juhised, kuidas tagada tervisele ohutu töökeskkond. Hankija on koostanud sisendi, mille põhjal valmib video stsenaarium.

Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN.

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17. september kell 13.00. Hinnapakkumine tuleb saata e-posti teel aadressile maarika.haidak@sm.ee.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Maarika Haidaku poole (maarika.haidak@sm.ee).

Viimati uuendatud: 18. aprill 2019