Lapsed ja pered

Lapsed ja lastega pered vajavad riigilt ning kogu ühiskonnalt erilist tuge ja kaitset. See, mil määral panustatakse laste ja perede heaolusse, kajastub varem või hiljem rahvastiku tervises, hariduses, kuritegevuses, tööhõives ja majanduses.
 

Sotsiaalministeerium kavandab laste- ja perepoliitikat ning korraldab selle elluviimist. Laste- ja perepoliitika eesmärgiks on peresõbraliku riigi loomine, kus inimesed tahavad lapsi saada ja kasvatada ning kus lastel on hea ja turvaline elada.

Riik toetab laste kasvatamist ja vanemaks olemist läbi kombineeritud toetuste ja teenuste süsteemi ning luues meestele ja naistele võrdsed võimalused töö- ja pereelu ühitamisel. Lastega tegelemisel on väga oluline, et iga lapse õigused ja heaolu oleksid tagatud, mistõttu töötame selle nimel, et Eestis oleks hästi toimiv valdkondadeülene lastekaitsesüsteem. 

 
 

Kasulikud materjalid

Kontakt ministeeriumis

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust lastekaitse- ja perepoliitika kavandamisel ning elluviimisel koordineerib laste ja perede osakond.


Valdkonna asutused

  • Sotsiaalkindlustusameti kaudu saab taotleda lastega peredele riiklikke toetusi ja teenuseid. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond pakub tuge lastega töötavatele spetsialistidele ning korraldab üle riigilist ennetus- ja koostööd erinevate valdkondade vahel.

     

Viimati uuendatud: 15. Veebruar 2019