Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Laste ja perede arengukava 2012–2020

Eesti laste- ja perepoliitika aluseks on Vabariigi Valitsuses 2011. aasta lõpul kinnitatud "Laste ja perede arengukava 2012-2020" (891.04 KB, PDF). Laste ja perede arengukava üldeesmärk on laste ja perede heaolu tagamine ning seeläbi rahvastiku kasvu soodustamine. See, mil määral panustatakse laste ja perede heaolusse, kajastub varem või hiljem rahvastiku tervises, hariduses, kuritegevuses, tööhõives ja majanduses.

Arengukava üldeesmärgid

 

Laste ja perede heaolu tagamine ning seeläbi rahvastiku kasvu soodustamine.

 • Eesti laste- ja perepoliitika on teadmistepõhine ja ühtne, toetades ühiskonna jätkusuutlikkust.
 • Eesti on positiivset vanemlust toetav riik, kus pakutakse vajalikku tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel, et parandada laste elukvaliteeti ja tulevikuväljavaateid.
 • Lapse õigused on tagatud ja loodud on toimiv lastekaitsesüsteem, et väärtustada ühiskonnas iga last ja tema arengut ning heaolu toetavat turvalist keskkonda.
 • Eestis on perede adekvaatset majanduslikku toimetulekut toetav kombineeritud toetuste ja teenuste süsteem, mis pakub perele püsivat kindlustunnet.
 • Meestel ja naistel on võrdsed võimalused töö-, pere- ja eraelu ühitamiseks, soodustamaks kvaliteetset ja iga pereliikme vajadustele vastavat igapäevaelu.

Laste ja perede arengukava läbivad põhimõtted

 

 • Iga laps on väärtus.
 • Inimestevaheline hoolimine, võrdsed võimalused ja sooline võrdõiguslikkus on kaasaegse ühiskonna alustalad.
 • Probleemide ennetamine on tõhusam kui tagajärgede leevendamine.
 • Koostöö sidusvaldkondade, spetsialistide ja praktikutega on ideede elluviimisel esmatähtis.
 • Elukaarepõhine lähenemine võimaldab terviklikult lahendada perepoliitika väljakutseid.
 • Teadmistepõhine lähenemine ja järjepidevus aitavad arendada parimat laste- ja perepoliitikat.

Laste ja perede arengukava ja lisadokumendid

Kinnitatud arengukava ja programmid

Aruanded

 •  2012. a aruanne, 24.10.2013 Vabariigi Valitsuse protokolliline otsus
  • Aruanne (161.48 KB, PDF) (161.48 KB, PDF)
  • Lisa 1 (347.69 KB, PDF) (347.69 KB, PDF)
 • 2013. a aruanne, 31.07.2014 Vabariigi Valitsuse protokolliline otsus
  • Aruanne (491.69 KB, PDF) (491.69 KB, PDF)
  • Lisa 1 (347.11 KB, PDF) (347.11 KB, PDF)
 •  2014. a aruanne
Viimati uuendatud: 14. Jaanuar 2019