Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Ligipääsetavuse nõukogu

Ligipääsetavuse nõukogu on ligipääsetavuse ja universaalse disaini küsimuste lahendamiseks ning sotsiaalkaitseministrile järelduste ja ettepanekute esitamiseks moodustatud nõuandva õigusega alaline nõukogu, mis kohtub vähemalt kaks korda aastas.

Nõukogu on 27-liikmeline ning koondab ministeeriumite, riigiasutuste, puuetega inimeste organisatsioonide, ülikoolide ja mittetulundusühingute esindajaid.

Nõukogu üks ülesandeid on juhtida ligipääsetavust ja universaalset disaini puudutavaid avalikke arutelusid, et suurendada ühiskonna teadlikkust ning juurutada kaasava elukeskkonna põhimõtteid arvestavat mõtte- ja tegutsemisviisi. Ligipääsetavuse nõukogu jälgib ja hindab ligipääsetavusega seotud seaduste ja standardite rakendamist, et olukord pidevalt paraneks.

2016. aastal jätkab nõukogu regionaalsete koosolekute läbiviimist, et kaardistada ligipääsetavuse olukord Eestis ja teha ettepanekuid olukorra parandamiseks.

Nõukogu lähtub seisukohast, et ligipääsetavusest võidavad kõik (sh väikelaste vanemad, lühiajalise tervisekahjustusega inimesed, eakad, reisikotiga liikuvad inimesed ja kõik teised erivajadustega inimesed), kuid kesksel kohal on puuetega inimeste kogemus ja seetõttu on puuetega inimeste organisatsioonid olulised koostööpartnerid arendusprotsessides ning sobivate lahenduste elluviimisel.

Nõukogu moodustati esimest korda 8. aprillil 2015.a sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr 77.

 

 

Universaalse disaini konkurss

 

2016. aastal toimus esimene Sotsiaalministeeriumi ja ligipääsetavuse nõukogu poolt ellu kutsutud universaalse disaini konkurss, millega otsiti kõigi jaoks töötavaid lahendusi. Konkursile oodati tudengite idee- või valmislahendusi, mis olid disainitud, rakendades universaalse disaini põhimõtteid eri valdkondades, sh näiteks toodete, teenuste, ehitiste ja digitaalkeskkonna disainis.

Konkursiga soovime innistada uuenduslike lahenduste loomist ja arendamist. Konkursi laiem eesmärk on suurendada nii tudengite, kellest saavad tööturul praktiseerijad, kui ka üldise avalikkuse teadlikkust universaalse disaini põhimõtetest ja nende rakendamisest saadavast kasust.

Konkursile esitati 7 tööd, mis puudutasid lahendusi nii liikumis-, nägemis- kui ka kuulmisvaegustest tulenevate takistuste leevendamiseks.

 

Ettekanded

13.05.2016

Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine (1.52 MB, PPTX) (Ettekanne, Mare Naaber)
"Ligipääsetavusest Jõhvi vallas" (2.65 MB, PPT) (Ettekanne, Jõhvi Vallavalitsus)
"Viipekeele e-sõnastikud" (3.21 MB, PPTX) (Ettekanne, Tiit Paap)

22.01.2016

Ligipääsetavuse nõukogu koosolek 22.01.2016 (110.19 KB, PPTX) (Ligipääsetavuse nõukogu)
"Ligipääsetavuse foorum" (3.39 MB, PDF) (Ettekanne, Kristo Priks)

29.10.2015

"Ligipääsetavuse olukorrast Tallinnas" (1.93 MB, PDF) (Ettekanne, Jüri Järve)
"Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava koostamine" (1.22 MB, PPT) (Ettekanne, Marina Runno)
"Nägemispuudega inimestele ligipääsetav keskkond" (203 KB, PPT) (Ettekanne, Anne Kõiv)
Ligipääs kõigile märgi tutvustus (1.16 MB, PDF) (Ettekanne)
Ehitusprojektide läbivaatamine (82.07 KB, PDF) (Sõnvõtt, Signe Sarik)

19.06.2016

Ligipääsetavuse nõukogu aruteluseminar (173.08 KB, PPTX) (Avaettekanne, Ligipääsetavuse nõukogu)
"Kasutajasõbralik keskkond kõigile" (8.84 MB, PPT) (Ettekanne, Ligipääsetavuse nõukogu)

Ligipääsetavuse seminar

Ligipääsetavuse nõukogu aruteluseminar (358.39 KB, PDF) (Avaettekanne, Ligipääsetavuse nõukogu)
Füüsilise ligipääsetavuse olukorrast Eestis (2.78 MB, PDF) (Ettekanne, Jüri Järve)
"Ligipääsetavuse mõtestamine" (6.36 MB, PDF) (Ettekanne, Ruth-Helene Melioranski)
"Ligipääsetavuse olukorrast Eestis vaegkuuljate pilgu läbi" (443.27 KB, PDF) (Ettekanne, Teet Kallaste)
"Kaasav disain" (684.1 KB, PDF) (Veronika Valk)

Lisamaterjalid

 

Viimati uuendatud: 19. Jaanuar 2018