Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Lobitegevus

Kohtumised huvigruppide ja lobistidega

 

Lobitegevus on osa huvide esindamisest demokraatlikus otsustusprotsessis. Vaatamata sellele, et lobitegevusel on sageli negatiivne foon, ei ole siiski igasugune lobitegevus ebasoovitav. Riigi huvides on tasakaalustatud lobitegevus, et kitsad erahuvid ei domineeriks poliitikakujundamises ja õigusloomes. Tasakaalustatud lobitegevus ja läbipaistvus annab kõigile huvitatud osapooltele võrdse võimaluse oma seisukohti esitada.

Lobistidega suhtlemise kultuuri kujundamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks kiitis Vabariigi Valitsus 18.03.2021 istungil heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin (PDF).

Poliitikaotsusteks loetakse heas tavas otsust, mis mõjutab õigusloomet, strateegilist planeerimist (arengukavad, programmid, valged raamatud, rohelised raamatud, tegevuskavad jms) ning toetuste andmist.  Lobitööna on käsitletav ka püüdlus mõjutada hanketingimusi, st kui ametiisikut mõjutatakse hangete planeerimise või hanke tingimuste koostamise käigus, enne hanke avaldamist.

Hea tava kohaselt tuleb avalikustada kohtumised, mis on toimunud elektrooniliselt, vahetu kohtumisena, telefonikonverentsina vm viisil ja mida iseloomustab:

  1. lobisti otsene või kaudne,
  2. struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega,
  3. et mõjutada poliitikaotsuseid ning kaitsta enda või oma esindatava huve.

Sotsiaalministeerium avalikustab kohtumised huvigruppide ja lobistidega ministeeriumi kodulehel kalendrikuule järgneva 4 tööpäeva jooksul.

 

Kuupäev

 

Kohtumise teema

Lobisti või tema

esindatava nimi
ja organisatsioon

 

Ametiisiku nimi ja ametikoht

2.06.2021 StateOS personaalteavituste ja teenuste äpi tutvustus StateOS juht Riho Oks Marika Priske, kantsler; Kalle Killar, e-teenuste ja arengu ja innovatsiooni asekantsler
2.06.2021 Kohtumine koostöö teemal. (tagasivaade senisele koostööle, vaade tulevikku) Praxis, Urmo Kübar Rait Kuuse, sotsiaalala asekantsler

 

juuni jooksul (e-maili ja telefoni teel)

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu väljaarvamine Eesti Lasterikaste Perede Liidust ja nende rahastusega seotud küsimused.

 

Karl Laas, Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit

 

Anniki Lai, sotsiaalkaitseministri nõunik

7.06.2021 Kohtumine soodustingimustel vanaduspensionide ja väljateenitud aastate pensionide teemal Eesti Metsatöötajate Ametiühing, Jaan Aiaots Sten Andreas Ehrlich, tööala asekantsler
7.06.2021 COVID-19 olukord, vaktsineerimine ja tuleviku väljakutsed Tartu Ülikooli Kliinikum Tanel Kiik, tervise- ja tööminister

 

9.06.2021

Kohtumine soodustingimustel vanaduspensionide ja väljateenitud aastate pensionide teemal

 

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Jüri Lember

 

Sten Andreas Ehrlich, tööala asekantsler

11.06.2021 COVID-19 olukord, vaktsineerimine ja tuleviku väljakutsed Märt Kõlli, Edward Laane (Kuressaare Haigla SA) Tanel Kiik, tervise- ja tööminister
17.06.2021 Kohtumine soodustingimustel vanaduspensionide ja väljateenitud aastate pensionide teemal Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Andres Ergma Sten Andreas Ehrlich, tööala asekantsler
18.06.2021 Tervishoiu kõrgkooli lõpuaktused, COVID-19 olukord ja tuleviku väljakutsed Ulla Preeden, Kersti Viitkar, Ermo Kruuse (Tartu Tervishoiu Kõrgkool) Tanel Kiik, tervise- ja tööminister
21.06.2021 Kohtumine võimaliku koostöö osas vaimse tervise teemadel Miltton New Nordics (Sandra Kamilova), klient: Synctuition

Laura Kurs, sotsiaalkaitseministri nõunik

30.06.2021 COVID-19 vaktsineerimine Sigrid Mihhailova (S Silmarõõm OÜ) Tanel Kiik, tervise- ja tööminister
30.06.2021 COVID-19 vaktsineerimine Tiiu Sepp, Merle Harjo (Corrigo OÜ) Tanel Kiik, tervise- ja tööminister
30.06.2021 COVID-19 olukord, vaktsineerimine ja tuleviku väljakutsed Ago Kõrgvee (SA Narva Haigla) Tanel Kiik, tervise- ja tööminister
30.06.2021 COVID-19 olukord, vaktsineerimine ja tuleviku väljakutsed Tarmo Bakler (Ida-Viru Keskhaigla) Tanel Kiik, tervise- ja tööminister

Arhiiv

 

Viimati uuendatud: 30. juuli 2021