Sa oled siin

Muud peretoetuste liigid

Toetuse liik

Toetuse suurus (eurodes)

Lapse sünnitoetus
320
Lapsetoetus (makstakse lapse 16-aastaseks saamiseni või kui laps jätkab õpinguid, siis kuni 19-aastaseks saamiseni ning 19-aastaseks saamisel õppeaasta lõpuni)
 
  • esimesele ja teisele lapsele
50
  • alates kolmandast lapsest
100
Lapsehooldustasu (ei maksta, kui vanemale makstakse vanemahüvitist); (suurused lapse kohta)
 
  • 0-3-aastase lapse vanemale
38.36
  • 3-8-aastase lapse vanemale (makstakse, kui peres on lisaks kuni 3-aastaseid lapsi)
19.18
  • 3-8-aastase lapse vanemale, kui peres on kolm või enam last (makstakse juhul, kui peres on vähemalt kolm üle 3-aastast lapsetoetust saavat last)
19.18
Üksikvanema lapse toetus (makstakse, kui lapse sünniaktis puudub kanne isa kohta või see on tehtud ema ütluste alusel või kui teine vanem on tunnistatud tagaotsitavaks)
19.18
Ajateenija lapse toetus
50
Eestkostetava lapse toetus
240
7- ja enamalapselise pere vanema toetus (makstakse pere, kus kasvab 7 või enam lapsetoetusele õigust omavat last, ühele vanemale kord kuus)
168.74
Lapsendamistoetus (ühekordne)
320

 

Viimati uuendatud: 4. juuni 2020