Sa oled siin

Uudised

ravimid
17.06.2020|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium asub koostööpartneritega uuendama ravimipoliitikat

Sotsiaalminister Tanel Kiige eestvedamisel toimub täna, 17. juunil ravimivaldkonna videoümarlaud, kus antakse avalöök uue tervikliku ravimipoliitika arengudokumendi ja tegevuskava koostamisele. Tulevaks kevadeks on kavas leppida kokku konkreetsetes tegevustes taskukohaste ravimite kättesaadavuse parandamiseks Eesti patsientidele.
"Vabatahtlike tegevus annab lisandväärtust ametlikele sotsiaalteenustele ning see omakorda võimaldab eakal või puudega inimesel kauemaks koju elama jääda ja ennetada hooldekodusse sattumist,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
15.06.2020|Sotsiaalministeerium

Pooleteise aasta jooksul on vabatahtlikud pakkunud tuge ja seltsi 680 eakale ja erivajadusega inimesele

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant sõlmis 2018. aasta augustis sotsiaalministeeriumiga kaheaastase lepingu, mille jooksul arendati koostöös kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujatega välja Eestile sobiv koostöömudel vabatahtlike kaasamiseks hoolekandesse. Eesmärk on toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad abistamist või juhendamist igapäevase eluga toimetulekul ja ühiskonnaelus osalemisel. 2018. aasta oktoobrist tänaseni on vabatahtlikud tuge pakkunud ligi 680 abivajajale enam kui 21 600 tundi.
ravimid
13.06.2020|Sotsiaalministeerium

Ravimite tarneraskuste ennetamiseks vajab riik iganädalast ülevaadet hulgimüüjate laoseisudest

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile ravimite hulgimüügi tingimuste määruse muudatuse, millega pannakse suurema turumahuga ravimite hulgimüüjatele kohustus esitada ravimiametile iganädalasi ülevaateid ravimite laoseisu kohta Eestis. Muudatus on vajalik, et ennetada ravimite tarneraskuste tekkimist ja leevendada nende mõju patsientidele.
Sotsiaalministeeriumi, maaeluministeeriumi ja töötukassa koostöös avatakse palgatoetuse meede põllumajandusettevõtetele, et soodustada töö kaotanud inimeste palkamist marjakasvatussektorisse.
11.06.2020

Riik avab palgatoetuse meetme marjakasvatajatele, et toetada töötute tööle võtmist

Sotsiaalministeeriumi, maaeluministeeriumi ja töötukassa koostöös avatakse palgatoetuse meede põllumajandusettevõtetele, et soodustada töö kaotanud inimeste palkamist marjakasvatussektorisse.
10.06.2020|Sotsiaalministeerium

Ravikindlustamata inimeste COVID-19 diagnoosimise ja ravi eest tasub edaspidi haigekassa

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse muudatused, mille alusel tasub ravikindlustamata inimestele COVID-19 haiguse diagnoosimise ja raviga seotud kulud edaspidi haigekassa.
Eestis on naisi IKT spetsialistide seas vaid 22%. Foto: pexels.com
10.06.2020

Uuring: tüdrukute ja naiste karjäärivalikut IKT-s soodustavad huvi, eeskujud, toetav ja stereotüübivaba suhtumine ning tulevikuväljavaated

Sotsiaalministeeriumi tellimusel on Kantar Emor läbi viinud rakendusuuringu, mille valminud esimeses faasis kaardistati põhjused, mis takistavad tüdrukutel jõudmast info- ja kommunikatsiooni tehnoloogiaalase (IKT) hariduse ja karjäärivalikuteni. Lisaks sellele keskenduti ka küsimustele, kuidas naised end IKT valdkonna tööturul tunnevad ning mis nende indentiteeti, arengut ja edenemist seal toetab või takistab.
"Praegu on hoolekande- ja tervishoiusüsteemid korraldatud selliselt, et kui inimene vajab tuge mõlemast, võib vajaliku abi leidmine jääda abivajaja ja tema lähedaste õlule, mis on kahetsusväärne,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik
09.06.2020|Sotsiaalministeerium

Riik otsib partnereid inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi rakendamiseks

Sotsiaalministeerium otsib partnereid, kes on sügisest valmis alustama inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamist, et pakkuda abivajadusega inimestele vajadustele vastavat abi võimalikult vara, vähendada lähedaste hoolduskoormust ja lihtsustada asjaajamist ning pikendada abivajaja kodus toimetuleku aega.
Mitteõppivatele ja -töötavatele noortele tuleb pakkuda igakülgset tuge haridusteele naasmiseks, selle kaudu ka ümberõppeks ning tööturule jõudmiseks nii riigi, omavalitsuste kui ka lapsevanemate toel, sest ainult üheskoos leiame väljapääsu, kuidas noorte toimetulekut parandada.
08.06.2020

Noorte töötusele pakub leevendust noortegarantii tugisüsteem

Tänasest algab sotsiaalkampaania, mis kutsub pöörama tähelepanu mitteõppivatele ja mittetöötavatele noortele, et julgustada neid lähedaste toel pakutavat abi vastu võtma ning jõudma sellega tagasi kooli või tööle. Sotsiaalministeerium koostöös kohalike omavalitsustega on alates 2018. aasta kevadest kasutanud noortegarantii tugisüsteemi, et noori toetada.
05.06.2020|Sotsiaalministeerium

Uuring: Alkoholi odavnemine ja sissetulekute tõus suurendasid tarbimist

Eesti elanikud tarbisid 2019. aastal täiskasvanud (15+) elaniku kohta keskmiselt 10,4 liitrit absoluutalkoholi, mida on 3,2% rohkem kui tarbiti aasta varem.
„Ohvritega kokkupuutel on ülioluline olla mõistev ja vältida taasohvristamist, koolitused peavad aitama neid oskusi saavutada ja tugevdada,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
05.06.2020

Organisatsioonid saavad taotleda toetust perevägivalla ja soolise vägivalla vähendamiseks Eesti ühiskonnas

Tänasest, 5. juunist 2020 avaneb organisatsioonidel võimalus taotleda toetust Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest 2014-2021 rahastatud väikeprojektide avatud taotlusvoorust „Spetsialistide koolitamine perevägivalla teemal ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele“ elluviimiseks. Toetuse andmise eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.

Lehed