Sa oled siin

Uudised

11.06.2019|Sotsiaalministeerium

Ida-Virumaal käivitatakse KOV sotsiaalteenuste arendamise pilootprojekt

Sotsiaalministeerium ja Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused viivad koostöös läbi pilootprojekti, et töötada välja mentorlusprogramm, millega edaspidi toetada kohalikke omavalitsusi sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamisel.
tervishoiuteenuse kvaliteet
07.06.2019

Loodava patsiendikindlustusega saavad patsientide huvid paremini kaitstud

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu patsiendikindlustussüsteemi loomiseks. Koos kindlustuse loomisega on kavas kaasajastada ka patsiendiohutuse süsteemi, et soodustada ravivigadest teavitamist ja nende ennetamist.
lapse tervis
07.06.2019

Uues laste tervise jälgimise juhendis pannakse enam rõhku ennetusele ja varajasele märkamisele

Ravijuhendite nõukoda kiitis heaks uuendatud laste tervise jälgimise juhendi. Uues juhendis pannakse senisest enam rõhku ennetusele, laste terviseprobleemide varajasele märkamisele ning vanemluse toetamisele.
Sotsiaalminister Tanel Kiik
07.06.2019|Sotsiaalministeerium

Minister Kiik: hoolekandes peab olema inimeste heaolu esikohal

Valitsuskabinet võttis teadmiseks sotsiaalministri esitatud pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamise ettepanekud. Süsteemi kaasajastamisega plaanitakse arendada edasi kodus elamist toetavaid hoolekandeteenuseid, pakkuda omastehooldajatele senisest enam tuge ja vaadata üle omavalitsuste sotsiaalkaitse rahastus, sealhulgas inimeste omaosalus sotsiaalteenuste eest tasumisel.
„Praegune töötuskindlustussüsteem loodi pea 20 aastat tagasi. Arvestades tööturu ja töösuhete muutumist, tuleb ajaga kaasas käia ning kaaluda võimalusi paindlikkuse suurendamiseks ja kindlustatute ringi laiendamiseks. Vaesusriski vähendamise kõrval on oluline silmas pidada ka hüvitiste mõju tööturukäitumisele. Hüvitis peab aitama töötuse perioodil toime tulla, samas peab hüvitiste süsteem motiveerima inimest võimalikult ruttu tööle naasma. Oluline on leida tasakaal,“ rääkis minister Kiik.
05.06.2019

UURING: Eesti töötushüvitiste süsteem vajab kaasajastamist

Eesti töötushüvitiste süsteemi on vaja kaasajastada, et käia kaasas arengutega tööturul, selgub Praxise analüüsist (PDF). Kitsaskohtadeks on toetuste saajate väike ring ja madalad hüvitised, mis ei päästa tööotsijat vaesuslõksust. Kõigist registreeritud töötutest sai 2018. aasta lõpus töötuskindlustushüvitist või töötutoetust 47%. Üle poole töötutest elab suhtelises vaesuses ja viiendik absoluutses vaesuses.
05.06.2019|Sotsiaalministeerium

Riik rahastab 75 päeva- ja nädalahoiuteenuse koha kohandamist ja loomist

Suure hooldusvajadusega psüühilise erivajadusega inimestele luuakse üle Eesti 75 päeva- ja nädalahoiuteenuse kohta.
tervist toetav keskkond
04.06.2019|Sotsiaalministeerium

Minister Kiik: Peame looma elukeskkonda, kus tervisesõbralik valik on kõige lihtsam valik

Tervise hoidmisel on oluline inimeste enda teadlikkus ja valikud, kuid niisama oluline on, et elukeskkond meie ümber toetaks tervislikke valikuid ja et need oleksid kõige lihtsamad valikud, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik täna Kultuurikatlas tervisedenduse konverentsil „Kuidas me loome tervist toetavat keskkonda”.
jaekauplus
31.05.2019

Homsest jõustuvad alkoholi müügipiirangud

Alates 1. juunist jõustuvad alkoholi väljapanekupiirangud, mis kohustavad paigutama alkohoolsed joogid kaupluses teistest kaupadest eraldi ning piirama alkoholi nähtavust väljastpoolt müügikohta. Muudatuste eesmärk on vähendada ennekõike haavatavamate sihtrühmade – laste ja alkoholisõltlaste vältimatut kokkupuudet alkoholiga.
minister
31.05.2019|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalminister Tanel Kiik on täna visiidil Lõuna-Eestis

Sotsiaalminister Tanel Kiik on täna, 31. mail visiidil Lõuna-Eestis, kus osaleb tervisevaldkonna üritustel, kohtub tervisevaldkonna organisatsioonide ja arstide erialaühendustega.
Fookuses on inimkeskse ja tõhusa tervishoiu arendamine, pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadustega inimeste poliitika kaasajastamine, eakate toimetuleku ja heaolu tõstmine, tööhõive suurendamine ja oskuste arendamine ning liikumisharjumuste suurendamine ja vaimse tervise probleemide ennetus. Foto: Pexels.com
30.05.2019|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalpoliitika on valitsuse tegevusprogrammis tähtsal kohal

30. mail valitsuse kinnitatud tegevusprogrammis on oluline osa ülesannetest sotsiaalministri vastutusel. Fookuses on inimkeskse ja tõhusa tervishoiu arendamine, pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadustega inimeste poliitika kaasajastamine, eakate toimetuleku ja heaolu tõstmine, tööhõive suurendamine ja oskuste arendamine ning liikumisharjumuste suurendamine ja vaimse tervise probleemide ennetus.  

Lehed