Sa oled siin

Uudised

„EGFi toel tahame töö kaotanud inimestele pakkuda tõhusamalt erinevaid koolitusvõimalusi, mis hõlmavad nii erialaseid koolitusi, eesti ja võõrkeelte kursusi, arvuti- ja digioskuste koolitusi, aga näiteks ka otseselt koroonaviiruse levikuga seotud turvalise teeninduse koolitusi. Lisaks pakume aasta algusest nii siseriiklikult kui EGF projektist ettevõtluse alustamise toetust senisest suuremas määras,“ ütles minister.
21.12.2020

Turismisektoris töö kaotanutele hakatakse pakkuma täiendavaid tööturuteenuseid

Sotsiaalminister kinnitas Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) toetuse kasutamise tingimused, millega on võimalik 7,4 miljoni euro eest täiendavalt rahastada tööturuteenuseid COVID-19 kriisi tagajärjel turismi ja sellega seotud sektorites töö kaotanud inimestele. Kokku on töötukassal võimalik selle eest pakkuda tööturuteenuseid enam kui 5000 inimesele.
vanemad inimesed
20.12.2020|Sotsiaalministeerium

Tulevast sügisest võimaldatakse tasuta gripivaktsineerimist kõigile vanemaealistele

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas riikliku immuniseerimiskava muudatused, millega võimaldatakse alates tuleva aasta 1. oktoobrist gripivastast vaktsineerimist kõigile 65-aastatele ja vanematele inimestele Haigekassa toel. Lisaks laiendatakse vaktsineerimise õigusega õdede ringi. Edaspidi saavad vaktsineerida kõik iseseisva õendusabi pakkujad.
„Viimastel kuudel on abivajavate inimeste arv kohalikes omavalitsuses kasvutrendis ning seega ka toiduabi vajajate arv kasvamas,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik
16.12.2020|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium soovib järgmisel aastal suurendada 50% võrra toiduabi jagamise mahtusid

Valitsus toetas detsembri alguses sotsiaalministeeriumi ettepanekut alustada Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi, et taotleda REACT-EU vahenditest aastateks 2021-2023 puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmiseks ja jagamiseks lisavahendeid 4,5 miljonit eurot. See võimaldab sotsiaalministeeriumil kiirendada abivajajatele toiduabi jagamist ning suurendada abi mahtu 2021. aastal 50% võrra.
vaktsiin
15.12.2020|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumis tutvustatakse COVID-19 vaktsineerimise plaani

Valitsuskabinet kiitis tänasel istungil heaks COVID-19 vaktsineerimise plaani. Vaktsineerimise plaanist annavad ülevaate sotsiaalminister Tanel Kiik, terviseala asekantsler Maris Jesse ja immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, perearst dr Marje Oona. COVID-19 vaktsiinide arendusest, ohutusest ja efektiivsusest ning Euroopa Liidu müügiloataotluste menetlemise hetkeseisust räägib Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi.
"On oluline, et omavalitsused suurendaksid omapanust sotsiaalsesse kaitsesse vähemalt samas tempos tulubaasi kasvuga," ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse
12.12.2020|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium esitas linnade ja valdade liidule ettepanekud eelarveläbirääkimisteks

Kohalikud omavalitsused peaksid suurendama omapanust sotsiaalsesse kaitsesse vähemalt samas tempos tulubaasi kasvuga, eelisarendades kodus elamist toetavate teenuste pakkumist ning teenusmajade rajamist eakatele, leiab sotsiaalministeerium Eesti Linnade ja Valdade Liidule saadetud pöördumises.
10.12.2020|Sotsiaalministeerium

Uuring: ida-virumaalaste teadlikkus ja ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on kõrgem kui ülejäänud Eestis

Eesti inimeste ohutunne koroonaviiruse leviku suhtes viimase paari nädala jooksul tervikuna Eestis tõusnud ei ole, välja arvatud Ida-Virumaal. Seal on olukorda kriitiliseks hindavate inimeste osakaal tõusnud (65%→70%) ning oluliselt vähenenud nende osakaal, kelle hinnangul polegi olukord kunagi tõsine olnud (16%→9%). Ida-Virus on inimeste teadlikkus kehtivatest koroonaviiruse vastastest meetmetest teiste piirkondadega võrreldes kõige kõrgem, selgub sotsiaalministeeriumi tellitud Turu-uuringute AS küsitlusest.
04.12.2020|Sotsiaalministeerium

Riik ja omavalitsused otsisid aasta viimasel koostöökohtumisel lahendusi erihoolekande ja eestkoste paremaks korraldamiseks

Sotsiaalministeerium, Eesti Linnade ja Valdade Liit ning kohalikud omavalitsused otsisid aasta viimasel koostöökohtumisel lahendusi pikkadele järjekordadele riiklikus erihoolekandes. Samuti arutati, kuidas oleks võimalik parandada eestkoste korraldamist kohalikes omavalitsustes.
​Riik toetab hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskust 200 000 euroga
04.12.2020

​Riik toetab hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskust 200 000 euroga

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas käskkirja, millega toetatakse järgmise kahe aasta jooksul hasartmängurluse probleemi leviku seiret alaealiste hulgas ning kompleksteenuste pakkumist hasartmängusõltlastele ning nende lähedastele. Riigi strateegiliseks partneriks nendes tegevustes on MTÜ Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus.
„Hoolekandeasutuste toetamine aitab leevendada suurenenud tööjõukulusid nendes hooldekodudes, kus on tuvastatud koroonaviiruse kandjaid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
03.12.2020

Valitsus toetab hoolekandeasutusi täiendavate tööjõukulude katmisel

Valitsus otsustas eraldada reservist 107 740 eurot hoolekandeasutuste toetamiseks, et kompenseerida SA-le Alutaguse Hoolekeskus, Rapla Hooldekeskusele, AS-le Lõuna-Eesti Hooldekeskus Kanepi Kodu, SA Jõhvi Hooldekeskus ja AS Viru Haigla (Tabasalu Pihlakodu) täiendav tööjõukulu seoses hoolekandeasutustes tuvastatud koroonaviirus SARS-CoV-2 juhtumitega.
„Perevanematele võlaõigusliku lepingu kõrvale töölepingu sõlmimise võimaluse loomine muudab töösuhted paindlikumaks, suurendab  töölepingu alusel töötavate perevanemate kindlust ning mõjub positiivselt nii perevanematele kui teenust saavatele lastele,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
03.12.2020

Riik muudab paindlikumaks perevanemate töösuhted ning laiendab õpingutel tuge saavate laste ja perede ringi

Valitsus kiitis täna heaks muudatused, millega parandatakse asendushooldusteenust osutavate perevanemate sotsiaalseid garantiisid, laiendatakse järelhooldusteenust vajavate noorte toetamise tingimusi ning võimaldatakse erinevaid toetusi lastele, kes jätkavad 16-aastaselt õpinguid sotsiaalministeeriumi hallatavas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses.

Lehed