Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

Edasta tänusõnad lapsevanemale: www.aitähsulle.ee
03.06.2021

Algab tänukampaania lapsevanematele, kes on olnud lastele COVID-19 kriisis toeks

Tänasest saab igaüks öelda ka avalikult „Aitäh!“ lapsevanematele, kes on COVID-19 kriisis oma lastele toeks olnud. Kampaaniaveebis www.aitähsulle.ee saab sisestada lapsevanemate nimed, kellele soovitakse tänu avaldada ning need tänuavaldused kuvatakse digitaalsetel reklaampindadel nii internetis kui linnaruumis, et pöörata tähelepanu erakordse aasta läbi teinud lapsevanematele. Samal ajal juhitakse tähelepanu ka lapsevanemate oma vajaduste täitmisele ning abisaamise võimalustele.
02.06.2021

Digiregistratuuri lisandub 15 000 COVID-19 vaktsineerimise aega

Digiregistratuuri www.digilugu.ee lisatakse homse ja ülehomse jooksul 15 000 uut aega COVID-19 vaktsineerimisele. Praegu on parim hetk esimeseks vaktsiinidoosiks aeg kinni panna, et saavutada sügiseks tõhus kaitse.
„Peame tähtsaks, et kohalikud omavalitsused astuksid suuremaid samme selleks, et tagada asendushooldusel viibivatele ja sealt lahkuvatele lastele ja noortele neile vajalik tugi ning leida oma kogukondadest üles potentsiaalsed hoolduspered, keda ka pärast lapse perre tulekut toetada,” ütles sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Helen Jõks.
01.06.2021|Sotsiaalministeerium

Riik ja omavalitsused arutasid kohalike omavalitsuste rolli asendushoolduse korraldamisel

Riik ja omavalitsused arutasid kohalike omavalitsuste rolli asendushoolduse korraldamisel
COVID-19 elanikkonnaküsitlus
31.05.2021|Sotsiaalministeerium

Uuring: 78 protsenti Eesti inimestest suhtub COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse positiivselt

Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on oluliselt langenud. Vähem kui viiendik inimestest hindab olukorda kriitiliseks, kuid hirm nakatuda on endiselt üheks peamiseks stressi allikaks. Soosivat suhtumist COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse väljendab 78 protsenti Eesti inimestest, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel Turu-uuringute AS mai teisel poolel tehtud elanikkonna küsitlusest.
31.05.2021

“Võrdsem Eesti”: lapsed vajavad kodus igapäevast tähelepanu ja kaitset

Homse rahvusvahelise lastekaitsepäeva puhul ilmuva eelviimase “Võrdsem Eesti” sarja videoga tuletab Sotsiaalministeerium meelde, et igasuguste peremurede puhul on laps kõige haavatavam perekonnaliige, ehk nn “unustatud ohver”.
28.05.2021

Järgmisel nädalal avaneb digiregistratuuris COVID-19 vaktsineerimiseks üle 10 000 uue aja

Järgmise nädala esimesel poolel avatakse digiregistratuuris www.digilugu.ee COVID-19 vaktsineerimiseks üle 10 000 uue aja üle Eesti, nendest pooled Harjumaale. Tallinnasse ja Harjumaale avanes lisaks üle 9000 aega täna (reedel).
27.05.2021

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusele erakorralise pensionitõusu eelnõu

Eelnõu kohaselt suurendatakse 1. jaanuaril 2023. aastal riikliku esimese samba pensioni baasosa ja rahvapensioni määra 20 euro võrra. Pensioni baasosa suurendamine parandab vanadus-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensionite saajate sissetulekut mõjutades ligikaudu 321 000 inimest, rahvapensioni tõstmine parandab aga ligikaudu 3200 inimese sissetulekut.
Muudatusega piloteeritakse jaekaubanduses 2,5 aasta jooksul paindlikku tööaja kasutust võimaldavaid muutuvtunnikokkuleppeid.
27.05.2021

Valitsus kiitis heaks muutuvtunnikokkulepete kasutamise jaekaubanduses

Tänasel istungil algatas valitsus aprilli alguses sõlmitud sotsiaalpartnerite heatahte kokkuleppe alusel koostatud seadusemuudatused. Muudatusega piloteeritakse jaekaubanduses 2,5 aasta jooksul paindlikku tööaja kasutust võimaldavaid muutuvtunnikokkuleppeid. Sellised kokkulepped aitavad tööandjatel paindlikumalt oma töötajate tööaega korraldada ning tulla paremini toime tingimustes, kus hooaja tõttu võivad töömaht ning tööjõuvajadus ajutiselt muutuda.
Küsitlusest selgusid ka uued esile kerkinud probleemid COVID-19 kriisis
26.05.2021

COVID-19 kriis on kasvatanud vajadust omavalitsuste poolt pakutava vaimse tervise abi järele

Sotsiaalministeeriumis valminud kohalike omavalitsuste seas läbi viidud küsitlustulemuste ülevaatest selgub, et vaimse tervise probleemidega abivajajate arv on 72 protsendi ehk 54 küsitlusele vastanud omavalitsuste hinnangul kasvanud. Kõige enam vajavad abi lapsed, pered ja vanemad inimesed ning peamised probleemid on seotud peretülide ja -vägivallaga. Abivajajaid toetatakse enamasti juhtumipõhiselt ning ennetusmeetmed on seotud teavitustööga vallalehes ja sotsiaalmeedias. Vajalikuks peetakse psühholoogilise abi pakkumist KOV korraldamisel, kuid murekohaks on spetsialistide nappus.
74. Maailma Terviseassamblee
24.05.2021|Sotsiaalministeerium

Minister Kiik: COVID-19 pandeemia peatamiseks tuleb tagada kõigi riikide elanikele juurdepääs vaktsiinidele

Täna algas 74. Maailma Terviseassamblee, mis keskendub ülemaailmse COVID-19 pandeemia ületamisele ning uuteks tervisekriisideks valmisoleku tõstmisele. 74. Maailma Terviseassamblee asepresidendiks valitud tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul tuleb COVID-19 pandeemia peatamiseks tagada kõigi riikide elanikele juurdepääs kvaliteetsetele ja ohututele vaktsiinidele.

Lehed