Sa oled siin

Uudised

13.10.2016

Ohvriabi seaduse muutmise eelnõu on Riigikogus teisel lugemisel

Riik korrastab eelnõuga ohvriabi valdkonda ning annab inimkaubanduse ohvritele ja seksuaalselt väärkoheldud lastele parema juurdepääsu teenustele. Esimest korda kirjeldatakse seaduses naiste tugikeskuse teenus naistevastase vägivalla ohvritele. Eelnõu on pärast esimesel lugemisel tehtud muudatusettepanekute sisseviimist Riigikogus teisel lugemisel.
11.10.2016|Sotsiaalministeerium

Täna saab avalöögi üle-eestiline infopäevade sari vähenenud töövõimega inimestele

Tallinnas antakse 11. oktoobril kell 11 avalöök üle-eestilisele infopäevade sarjale, tutvustatakse uut töövõime hindamise süsteemi ja teisi töövõimereformiga seotud küsimusi.
Et infopäevadel osalemine oleks mugavam ja lihtsam, on lähematest linnadest korraldatud ka transport. Kõik toimumiskohad on ligipääsetavad ja kohapeal on olemas viipekeele tõlk.
05.10.2016|Sotsiaalministeerium

Algab üle-eestiline infopäevade sari vähenenud töövõimega inimestele

11. oktoobrist kuni 2. novembrini toimuvad Eesti eri linnades infopäevad, kus tutvustatakse uut töövõime hindamise süsteemi ja teisi töövõimereformiga seotud küsimusi.
29.09.2016

Töötuskindlustusmakse määr jääb samaks

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, millega jäetakse töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele ehk 2,4 protsendile, millest töötajad tasuvad 1,6 protsenti ja tööandjad 0,8 protsenti. 
27.09.2016

Riik investeerib 2017. aastal laste ja perede heaolu tõstmisse

Riik suurendab 2017. aasta riigieelarves investeeringuid laste ja perede heaolu tõstmisse toetades lasterikaste ja ühe vanemaga perede toimetulekut, luues paremad lapsehoiuteenuste võimalused ja aidates vähendada hoolduskoormust. Samuti jätkub lastekaitse tugevdamine ning ette on nähtud asenduskodude ja erihooldekodude sotsiaaltöötajate palgatõus.
27.09.2016|Sotsiaalministeerium

Üksi elavatele pensionäridele hakatakse järgmisest aastast maksma toetust

Valitsuse istungil lepiti täna kokku, et järgmisest aastast hakatakse üksinda elavatele pensionäridele maksma ühekordset 115 euro suurust toetust.
27.09.2016

Riik panustab esmatasandi tervishoidu ja tööjõu oskuste parandamisse

Riik suurendab 2017. aasta riigieelarves investeeringuid töötajate kvalifikatsiooni tõstmisse, tugevdab esmatasandi tervishoidu ning HIV ja narkomaania ennetustegevusi. Tervisekahjustusega inimeste tööle aitamiseks ja toetamiseks käivitub täies mahus töövõimereform. 
27.09.2016|Sotsiaalministeerium

Hambaravi muutub uuest aastast oluliselt kättesaadavamaks

Valitsus saatis Riigikokku ravikindlustuse seaduste ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega muutub hambaravi uuest aastast Eesti inimestele oluliselt kättesaadavamaks. Erilist tähelepanu pööratakse eakatele, rasedatele ja alla üheaastaste laste emadele. 
"Töötajate paremad oskused on tõhusaim viis töötuse ennetamiseks, samal ajal võimaldab see inimestel liikuda tasuvamatele töökohtadele,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.
22.09.2016|Sotsiaalministeerium

Riik hakkab rahastama töötajate kvalifikatsiooni tõstmist

Valitsuskabinet andis 22. septembri nõupidamisel heakskiidu tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski ettepanekule toetada tulevast aastast töötajate ümberõpet ja koolitust. Töötuse ennetamiseks on tööhõiveprogrammi raames kavas käivitada kolm uut meedet, mis võimaldavad koolitada ca 10 000 inimest aastas.
15.09.2016

Sotsiaalministeerium soovib suurendada alaealiste juurdepääsu tööturule

Sotsiaalministeerium saatis täna kooskõlastamisele töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võimaldatakse 15-17-aastastele noortele pikemat tööaega ja kaotatakse alaealistele lubatud tööde nimekiri.

Lehed