Sa oled siin

Uudised

14.09.2015|Sotsiaalministeerium

Eesti ja Austraalia sõlmivad sotsiaalkindlustuslepingu

Täna allkirjastavad sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja Austraalia suursaadik Gerald Thomson Eesti ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu, mis on planeeritud jõustuma 2018. aastal.
10.09.2015|Sotsiaalministeerium

Noorte ja pikaajaliste töötute tööturule naasmist toetatakse 24,4 miljoni euroga

Euroopa Sotsiaalfond toetab 24,4 miljonit euroga projekte, mis aitavad Eesti noori töötuid ning pikaajalisi töötutuid tööturule.
10.09.2015|Sotsiaalministeerium

Valitsus kiitis heaks töövõimereformi edasilükkamise eelnõu

Valitsus kiitis tänasel kabinetiistungil heaks seaduseelnõu, mis lükkab töövõimereformi mahukaima komponendi ehk uutel alustel hindamise poole aasta võrra edasi.
09.09.2015|Sotsiaalministeerium

Omavalitsuste tagasiside loob pagulaste vastuvõtmiseks konstruktiivse aluse

Täna kella 16.00 seisuga on sotsiaalministeeriumile saatnud tagasiside pagulaste vastuvõtmise valmisoleku, võimalike eluruumide olemasolu ning töötamise võimaluste kohta enam kui pool kõikidest omavalitsustest.
04.09.2015|Sotsiaalministeerium

Minister Vassiljev: tervishoiu rahastamiseks tuleb tulevikus leida uusi allikaid

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev väljendas Haiglate Liidu aastakonverentsil seisukohta, et kuigi Eesti tervishoiusüsteemis saab raha kasutamist veelgi tulemuslikumaks muuta, tuleb mõelda ka uutele alternatiivsetele tuluallikatele.
03.09.2015|Sotsiaalministeerium

Margus Tsahkna: suhtume Vao majutuskeskuse süütamisse väga tõsiselt

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna mõistab rangelt hukka Vao majutuskeskuse eeldatava süütamise. „Süüdati hoone, kus magas tule süttimise hetkel 42 inimest, nende hulgas kümme naist ja üheksa last.
02.09.2015|Sotsiaalministeerium

Mobiilsustoetus annab võimaluse tööle asumiseks ka kodukohast kaugemal

Järgmise aasta algusest hakkab töötukassa maksma mobiilsustoetust oma klientidele, kes ei ole kuue kuu jooksul leidnud sobivat tööd oma elukoha lähedal ning kes asuvad tööle vähemalt 30 kilomeetri kaugusel kodukohast.
27.08.2015|Sotsiaalministeerium

Laste ja perede kindlustunde tõstmine on järgmiste aastate prioriteet

Täna kiideti valitsuses heaks laste ja perede arengukava tööplaan aastateks 2015 – 2018, mille prioriteetideks on riiklike peretoetuste suurendamine, uute lapsehoiukohtade loomine ja perepõhise asendushoolduse arendamine.
 
Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna tunnustas aktiivseid eakaid
26.08.2015|Sotsiaalministeerium

Minister Tsahkna tunnustas aktiivseid eakaid

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse tunnustasid täna Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühingu iga-aastasel eakate tänuüritusel aktiivseid ja teistele eeskujuks olevaid eakaid.
24.08.2015|Sotsiaalministeerium

Minister Tsahkna: arutelu pagulaste üle on oluline

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ütles täna justiitsministeeriumis toimunud pagulaspoliitika ümarlaual, et Eesti ühiskond peab tegema järeldused mujal Euroopas toimuvatest kultuuridevahelistest konfliktidest ning nende ennetamiseks kehtestama oma reeglid.

Lehed