Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

07.10.2021|Sotsiaalministeerium

Tõhustusdoose hakatakse kuue kuu möödumisel pakkuma ka tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele

Valitsuskabineti nõupidamisel otsustati, et COVID-19 vaktsiini tõhustusdoose hakatakse lisaks eakatele ja hooldekodude elanikele pakkuma ka tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele alates kuuendast kuust pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist.
07.10.2021|Sotsiaalministeerium

Riik hakkab toetama kõrge vaktsineeritusega vastutustundlikke hooldekodusid

Valitsus kiitis heaks sotsiaalministeeriumi ettepaneku toetada rahaliselt hoolekandeasutusi vastavalt sellele, kuidas edeneb nendes töötajate vaktsineerimine ning elanike tõhustusdoosidega vaktsineerimine.
"Need otsused parandavad koosmõjus kõigi pensionäride toimetulekut, kuid eriti oluliseks pean aga väiksemat pensioni saavate mittetöötavate pensionäride olukorra parandamist, millele aitab kaasa just pensioni baasosa erakorraline tõstmine,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
07.10.2021

Valitsus kinnitas erakorralise pensionitõusu 2023. aastaks

Tänasel istungil kiitis valitsus heaks seaduseelnõu, millega tõuseb 2023. aasta algusest pension erakorraliselt 20 euro võrra. Pensioni baasosa tõus aitab parandada enam kui 321 000 pensionisaaja ja rahvapensioni määra tõus 3200 rahvapensionisaaja toimetulekut.
COVID-19 vaktsineerimine
06.10.2021|Sotsiaalministeerium

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab tõhustusdoosi üle 65-aastastele ja hooldekodude elanikele

Eile, 5. oktoobril kogunes riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon, et arutada COVID-19 vaktsiini tõhustusdooside pakkumisega seotud küsimusi. Ekspertide hinnangul tuleb raskete COVID-19 haigusjuhtude ja seeläbi tervishoiusüsteemi ülekoormuse ennetamiseks keskenduda jätkuvalt veel vaktsineerimata inimeste vaktsineerimisele. Tõhustusdoosi soovitavad eksperdid üle 65-aastastele ja kõigile üle 18-aastastele hooldekodude elanikele mitte varem kui kuus kuud pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist.
tervishoiutaristu investeeringud
06.10.2021|Sotsiaalministeerium

Minister Kiik: haiglainvesteeringud Ida-Virumaal parandavad kvaliteetse ravi kättesaadavust

Täna, 6. oktoobril avatakse Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Ida-Virumaa Keskhaigla uus ravikorpus. Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul aitavad investeeringud Ida-Virumaa tervishoiutaristusse parandada kvaliteetse ravi kättesaadavust piirkonnas ning vähendada tervise ebavõrdsust.
Hea Hoog pakub aastas 500 erivajadusega inimesele võimalust tööd teha
04.10.2021|Sotsiaalministeerium

Uuring: paremad teadmised psüühilise erivajadusega inimeste kohta aitaksid muuta Eesti ühiskonda mõistvamaks

Suhtumine psüühilise erivajadusega inimestesse on Eestis üldjoontes hea, kuid seda aitaks veelgi paremaks muuta suurem teadlikkus psüühilise erivajadusega inimeste eripärade kohta, selgub sotsiaalministeeriumi tellitud uuringust. 70% inimestest leiab, et tunneks ennast psüühilise erivajadusega inimestega suheldes mugavamalt, kui teaks neist enam. Eriti oluline on teadlikkuse suurendamine muu emakeelega elanikkonna hulgas, kes suhtuvad psüühilise erivajadusega inimestesse eestlastest ettevaatlikumalt.
„Üha rohkem on vanemaealisi, kes oma tavatöö kõrvalt tegelevad kas vabatahtlikult kogukonna elu arendamisega või jätkavad pensionile jäädes aktiivselt tegutsemist, et muuta kohalikes kogukondades paljude inimeste elu paremaks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Vanemaealiste panus igapäevaelus ja ühiskonna arengus saab tänamatult vähe tähelepanu, seega peame oluliseks aktiivsete ja silmapaistvate inimeste tunnustamist ning esile toomist, eriti just tänasel rahvusvahelisel eakate päeval.“
01.10.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalkaitseminister tunnustab silmapaistvaid vanemaealisi

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tänab vanemaealisi, kes on aktiivselt panustanud kohaliku elu edendamisse ning mänginud kogukonnas positiivset rolli. Kokku pälvivad tunnustuse 50 inimest erinevatest maakondadest üle Eesti.
„Järgmise aasta riigieelarve tuleb vastutustundlik ning keskendub väga selgelt inimeste tervise hoidmisele ja heaolu tõstmisele. Meie peaeesmärgiks on COVID-19 kriisi ületamine, et saaksime turvaliselt elada avatud ühiskonnas,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.
01.10.2021

Järgmisel aastal kasvab tervishoiuvaldkonna eelarve üle 300 miljoni euro, millest 102 miljonit suunatakse COVID-19 kriisi ületamisse

Tuleval aastal kasvab tervishoiuvaldkonna eelarve üle 300 miljoni euro. Koroonaviirusega seotud tervishoiukuludeks planeeritakse enam kui 102 miljonit eurot, millest 80,4 miljonit tuleb riigieelarvest ning 22,4 miljonit Euroopa Liidu rahastamisvahenditest. Järgmisel aastal tõusevad tervishoiutöötajate palgad vastavalt 2021-2022 kollektiivlepingule, jätkub haiguspäevade inimestele soodsam hüvitamine ning paraneb vaimse tervise teenuste kättesaadavus.
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on väga positiivne, et valitsus otsustas leevendada kevadist kokkuhoiu kokkulepet, mis tähendab, et kokkuhoidu ei tule teha sotsiaalse rehabilitatsiooni ja erihoolekande teenuste arvelt. „On hea meel, et järgmise aasta eelarve võimaldab tõsta nii eesliinil olevate sotsiaalhoolekande töötajate palkasid kui toetada üksi elavaid vanaduspensioni ealisi neile mõeldud toetuse märkimisväärse tõstmisega,“ tõdes Riisalo. „Ka perelepituse süsteemi loomine ning vaimse tervise
01.10.2021|Sotsiaalministeerium

Järgmisel aastal tõuseb üksi elava pensionäri toetus, samuti ootab riigi rahastatud hoolekandeteenuste osutajaid palgafondi tõus

Valitsus otsustas 2022. aasta riigieelarves tõsta üksi elava pensionäri toetust 115 eurolt 200 eurole. Lisaks tõuseb riigi rahastatud hoolekandeteenuste osutajate palgafond kuni 14%, asendushoolduse töötajate palgafond kuni 10% ning riigi toel luuakse perelepitussüsteem, et võimaldada lahus elavatel lapsevanematel sõlmida kohtuväliseid kokkuleppeid lapse heaolust lähtuvalt. Valitsus kinnitas ka püsirahastuse vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamiseks, et jätkata kogukonnapsühholoogide palgatoetuse ja vaimse tervise esmatasandi teenustega suuremas mahus ka järgmisel aastal.
30.09.2021|Sotsiaalministeerium

Riikliku lepitajana jätkab Meelis Virkebau

Valitsus kinnitas täna Meelis Virkebau jätkamise riikliku lepitajana. Virkebau on olnud riikliku lepitaja ametis alates 1. märtsist 2017 ning tema praegune ametiaeg lõppeb 28. veebruaril 2022.

Lehed