Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

"Soovime muuta soodustingimustel vanaduspensionide ja väljateenitud aastate pensionide maksmise korda, et muuta pensionisüsteem õiglasemaks ja toetada varase pensionile jäämise asemel inimese püsimist tööturul. Kohtun septembri jooksul vanemaealiste ja ametiühingute esindajatega, et üheskoos leida ametialade nimekirja alusel pensioni maksmisele hea alternatiiv.“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Foto: Sotsiaalministeerium
07.09.2021

Riisalo: õiglane pensionisüsteem võimaldab tõsta kõigi pensionäride pensione

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtub septembri jooksul ametiühingute ja tööandjate esindusorganisatsioonidega, et arutada Eesti pensionisüsteemi korrastamise võimalusi. Eilsel kohtumistel MTÜ Kuldne Liiga, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Rahvusooper Estonia, Eesti Teatriliidu, Eesti Balletiliidu ja Transpordi Ametiühinguga arutati soodustingimustel ja väljateenitud aastate pensionide muutmist.
06.09.2021|Sotsiaalministeerium

Üllar Lanno lahkub ametist

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno andis täna, 6. septembril teada, et soovib ametist lahkuda.
03.09.2021

Perearsti nõuandetelefon 1220 nõustab COVID-19 vaktsineerimise teemal

Inimesed, kes vajavad COVID-19 vaktsineerimise otsuse tegemiseks nõustamist, võivad selleks helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 või 634 66 30. Kõnedele vastavad meedikud.
„Nii varasemad analüüsid ja raportid kui ka abivajajate kogemused näitavad, et puudega inimeste ligipääs sotsiaalteenustele on takistatud erinevatel põhjustel, milleks võib olla nii teenuseosutaja kaugus, keeruline asjaajamine taotlemisel, teenuste saamise pikk järjekord kui ka vähene teadlikkus sotsiaalteenuste olemasolust. Inimesed ei tohi jääda abita ning riik peab kindlustama neile vajalike teenuste kättesaadavuse võimalikult lihtsalt ja kiiresti,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
01.09.2021|Sotsiaalministeerium

Riigi toel jõuavad kohalikud omavalitsused edaspidi lihtsamini abivajajani

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) ja teiste seaduste muudatused, mis aitavad kaasa kvaliteetsema hoolekandelise abi pakkumisele ja lihtsustavad inimeste asjaajamist. Muudatusega pakuvad nii riik kui kohalik omavalitsus edaspidi puudega inimestele kiiremini ja terviklikumat vajalikku abi.
31.08.2021

Talvel ja kevadel COVID-19 haigust põdenud inimesi oodatakse vaktsineerima

Sotsiaalministeerium tuletab meelde, et ka viiruse läbi põdenud inimestel on soovituslik end ühe doosiga vaktsineerida ja seda üldjuhul kuuendal kuul pärast tervenemist. Vaktsineerida on veelgi olulisem, kui läbipõdemisest on möödunud rohkem kui pool aastat. Sellisel juhul piisab samuti ühest doosist.
31.08.2021

Ida-Virumaa eakaid hakatakse telefoni teel vaktsineerima kutsuma

Alates esmaspäevast, 30. augustist on 60 aastastel ja vanematel veel vaktsineerimata Ida-Virumaa eakatel oodata telefoni teel kutset vaktsineerima. Kui pilootprojekti saadab edu, kaalub töörühm võimalusi laiendada seda mujale Eestis.
COVID-19
31.08.2021|Sotsiaalministeerium

Riik investeerib täiendavalt 12,6 miljonit tervishoiu hädaolukordadeks valmisoleku tõstmiseks

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile toetuse andmise tingimused, millega investeeritakse aastani 2023 täiendavalt 12,6 miljonit eurot haiglavõrgu haiglate tervishoiukriisideks valmisoleku tõstmiseks. Toetuse abil luuakse hapnikravi võimekusega isolatsioonipalateid ning parandatakse vältimatu abi toimepidevust pikaajalise elektrikatkestuse puhuks.
„Hooldekodudes levib nakkus kiiresti, seda eriti olukorras, kui ruumilahendus ja sisustus ei toeta haigete ja tervete klientide eraldamist ning ei võimalda korraldada osakondade tööd ümber tulenevalt karantiininõuetest. Sageli puuduvad ka eraldi ruumid külaliste vastuvõtmiseks, tervishoiuteenuse osutamiseks, näiteks õe tööruum, koristusvahendite ruum, puhta pesu ja üleriiete hoiuruum. Ka liiga suur klientide arv magamistoas on osades hooldekodudes probleemiks,“ selgitas hooldekodude olukorda sotsiaalkaitsem
30.08.2021|Sotsiaalministeerium

Riik toetab hooldekodusid nakkushaiguste leviku tõkestamisel

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo allkirjastas määruse, millega üldhooldekodu teenuse osutajad saavad küsida toetust nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, sealhulgas teenusekohtade toimepidevuse parandamiseks, tulekahjuohu vähendamiseks ja elektrienergia varustuskindluse parandamiseks. Toetuse maht on neli miljonit eurot, millega on kavas toetada enam kui 100 hooldekodu kohandamist.
COVID-19
28.08.2021|Sotsiaalministeerium

Septembrist saavad kooliõed õiguse vaktsineerida ja testida ka koolitöötajaid

COVID-19 vastase vaktsineerimise võimekuse suurendamiseks jõustuvad alates septembrist määruse muudatused, millega antakse kooliõdedele õigus teha vaktsineerimisi lisaks õpilastele ka täiskasvanud kooliperele. Samuti saavad kooliõed hakata alates septembrist tegema nii õpilastele kui ka koolitöötajatele koroonaviiruse teste.
COVID-19 elanikkonnaküsitlus
27.08.2021|Sotsiaalministeerium

Uuring: Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on hakanud taas tõusma

Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on võrreldes juuniga praeguseks neljakordistunud – kui juunis hindas olukorda kriitiliseks 10% elanikest, siis augustis juba 39 protsenti, selgub Sotsiaalministeeriumi tellimusel 16.-23.

Lehed