Sa oled siin

Uudised

Töövõimereformi teenuste voldik.
31.03.2016|Sotsiaalministeerium

Töövõimereform käivitus ootuspäraselt

Töövõimereform on käivitunud ootuspäraselt ning on märgata töövõimetuspensionäride aktiivsuse kasvu, selgub sotsiaalministeeriumi 31. märtsil valitsusele antud ülevaatest.
Ivi Normet juhtis ministeeriumi tervisevaldkonda 11 aastat.
31.03.2016

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normet lahkub ametist

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normet lahkub isiklikel põhjustel alates 1. maist ametist. Kokku juhtis Normet ministeeriumi tervisevaldkonda 11 aastat.
31.03.2016|Sotsiaalministeerium

E-sigarettidele kehtestatakse uued nõuded

Valitsus kiitis täna heaks tubakaseaduse muudatuse, millega ühtlustatakse Euroopa Liidu liikmesriikides tubaka ja sellega seonduvate toodete nõudeid. Muudatus puudutab eelkõige elektroonilisi sigarette ja selle täitevedelikke. 
31.03.2016

Sotsiaalministeerium ja Eesti Toidupank arutasid koostööd

Neljapäeval, 31. märtsil sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel Eesti Toidupanga esindajatega lepiti kokku, et toidupank esitab ministeeriumile selge tegevusplaani koos eelarvega, mis on aluseks toetuse saamisel.
Margus Tsahkna
31.03.2016|Sotsiaalministeerium

Valitsus kiitis heaks elatisabifondi skeemi rakendamise 2017. aastast

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks perehüvitiste seaduse eelnõu, millega luuakse elatisabi skeem ning koondatakse ühte seadusesse senised riiklike peretoetuste ja vanemahüvitiste seadused. Elatisabi skeemi eesmärgiks on garanteerida üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine elatisraha laekumine ning elatisvõlglastelt võlgade karm sissenõudmine.
24.03.2016|Sotsiaalministeerium

Uuring: vanemaealised ootavad sotsiaalteenuste paremat kättesaadavust

Inimesed soovivad, et kohalik omavalitsus tunneks senisest rohkem huvi oma vanemaealiste vastu ja hoiaks nendega tihedamat kontakti, selgub sotsiaalministeeriumi tellitud vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuringust.
21.03.2016|Sotsiaalministeerium

Minister Tsahkna: Elatisabifondi rakendamisega astub riik üksikvanema poolele

„Elatisabifondi rakendamiseks on alates 2017. aastast ette nähtud 7,2 miljonit eurot aastas. Eelnõu ootab kooskõlastusi rahandus- ja justiitsministeeriumidest ja esitatakse valitsusse lähipäevil,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna täna Riigikogu arupärimisel elatisabifondi rakendumise aja ning miinimummäärade kohta.
16.03.2016|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalkaitseminister: Mehed peavad naistevastase vägivalla vastu avalikult rohkem seisma

Naistevastase vägivallaga võitlemisel on vaja senisest suuremat riikidevahelist koostööd ning tugevat rõhuasetust vägivalla ennetamisele, leidsid New Yorgis toimuval ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 60.
15.03.2016|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalkaitseminister ÜROs: Eesti prioriteet on võitlus naistevastase vägivalla ja soolise palgalõhega

Eile New Yorgis alanud ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 60. istungjärgul tõi sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna Eesti prioriteetidena välja võitluse naistevastase vägivalla ja soolise palgalõhega.
11.03.2016|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb 12.-16. märtsini ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 60. istungijärgul

Minister Tsahkna osaleb 12.-16. märtsini New Yorgis iga-aastasel ÜRO istungil, millest võtavad osa ÜRO liikmesriikide vastava valdkonna ministrid, spetsialistid ja organisatsioonid.

Lehed