Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

Riik peab käima muutustega kaasas, mistõttu oleme välja töötanud eelnõu, et vähendada soolist palgalõhet ning tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine tööturul,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.
21.03.2017|Sotsiaalministeerium

UURING: Meeste ja naiste võrdõiguslikkust toetavad hoiakud on ühiskonnas veidi tugevnenud

Eesti elanike hoiakud on valdavalt soolist võrdõiguslikkust soosivad, tegelik rolli- ja tööjaotus perekondades on aga jätkuvalt küllaltki traditsioonilisi soorolle järgiv, selgub sotsiaalministeeriumi poolt tellitud soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemustest.
Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski
20.03.2017|Sotsiaalministeerium

Minister Ossinovski: plaanime astuda otsustavaid samme HIV leviku tõkestamiseks

Eesti on uute HIV juhtude poolest jätkuvalt Euroopa Liidu kehvim, ent süsteemne töö ja riikliku püsiva rahastuse suurendamine on aidanud uute HIV-nakatumiste arvu märgatavalt vähendada, ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski täna Maltal terviseministrite mitteametlikul kohtumisel.
16.03.2017|Sotsiaalministeerium

Minister Iva: tuleviku pensioni diskussioon on vajalik

„Pensionisüsteemi muudatused peavad tagama piisava sissetuleku, kuhu ei kandu üle praegune palkade suur erinevus.
16.03.2017|Sotsiaalministeerium

Valitsus kiitis heaks töövaidluste lahendamise seaduse eelnõu uuendused

Valitsus kiitis heaks töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu, millega kiireneb ja lihtsustub kohtuväline töövaidluste lahendamine.
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juht Kert Valdaru
14.03.2017

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhiks saab Kert Valdaru

10. aprillil asub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust juhtima senine Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskuse juht Kert Valdaru.
14.03.2017|Sotsiaalministeerium

Eesti tööealine rahvastik vaevleb terviseprobleemide käes

Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi tellitud ning Praxise poolt läbiviidud analüüsist selgub, et Eesti tervisepoliitika peamiste eesmärkide täitmine on takerdunud.
14.03.2017|Sotsiaalministeerium

UURING: Eesti elanike hinnangul on arstiabi kvaliteet hea, muret teeb arstiabi kättesaadavus

Suurem osa Eesti elanikest hindab arstiabi kvaliteeti heaks ning elanike teadlikkus tervisevaldkonna e-teenustest kasvab. Samas on aastatega veidi langenud inimeste rahulolu arstiabi kättesaadavusega, selgus sotsiaalministeeriumi ja haigekassa tellitud iga-aastasest uuringust „Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2016“.
09.03.2017|Sotsiaalministeerium

Riiklik pension tõuseb aprillist keskmiselt 5,1%

Valitsus kinnitas 9. märtsi istungil pensioniindeksi väärtuseks 1,051, mille tulemusel tõusevad pensionid keskmiselt 5,1%. Oma uut pensioni suurust saab inimene alates 1. aprillist vaadata riigiportaalist eesti.ee.
"Selleks, et digimajanduse arengust tingitud üleilmsest võidujooksust võitjana väljuda, peab Euroopa kiirendama uute tehnoloogiate kasutuselevõttu," ütles Ossinovski
08.03.2017|Sotsiaalministeerium

Ossinovski sotsiaaltippkohtumisel: Euroopa riigid peavad jõulisemalt panustama töötajate digioskustesse

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osales täna, 8. märtsil, Brüsselis Euroopa Liidu kolmepoolsel sotsiaaltippkohtumisel, kus rõhutas vajadust töötajate paremate digitaalsete oskuste järele kõikides majandussektorites.
07.03.2017|Sotsiaalministeerium

Ossinovski osaleb Euroopa Liidu sotsiaaltippkohtumisel

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski juhib kolmapäeval Brüsselis Euroopa Liidu sotsiaaltippkohtumisel teemaplokki, kus arutakse tulevikutöö ja Euroopa tööstuse tuleviku üle. 

Lehed