Sa oled siin

Uudised

13.06.2019|Sotsiaalministeerium

Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu direktiivid töötingimuste suurema läbipaistvuse ning töö- ja eraelu tasakaalu kohta

Euroopa Liidu nõukogu võttis täna vastu direktiivi, millega suurendatakse kogu ELis töötingimuste läbipaistvust ja prognoositavust ning direktiivi, mis loob kogu ELis ühised põhimõtted lapsevanemate ja hooldajate töö- ja erael
13.06.2019|Sotsiaalministeerium

Minister Tanel Kiik osaleb EL töö-, tervise- ja sotsiaalministrite kohtumisel Luxembourgis

Sotsiaalminister Tanel Kiik osaleb 13. ja 14.
Sotsiaalminister Tanel Kiik ILO peakonverentsil
12.06.2019|Sotsiaalministeerium

Minister Kiik: tulevikutöö keskmesse tuleb seada töötajad

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles täna Genfis Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO peakonverentsil peetud kõnes, et tuleviku tööturul peab saama kõige olulisemaks inimene ja tema töö. „Kuigi digitaalne muutus töötamise vormides muudab oluliselt töö sisu ning töötamise vormid muutuvad paindlikumaks, on siiski oluline seista sotsiaalse õigluse eest ning astuda jõuliselt vastu ka töökeskkonnas aset leidvale kiusamisele,“ sõnas minister.
kohtumine dr Tedrosega.
12.06.2019|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalminister Tanel Kiik kohtus WHO peadirektoriga

Sotsiaalminister Tanel Kiik kohtus täna, 12. juunil Genfis Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektor dr Tedros Adhanom Ghebreyesus’ega. Kohtumisel olid kõne all ravikaitse laiendamise võimalused, digiinnovatsioon tervishoius, ravimite kättesaadavus, alkoholi- ja tubakapoliitika ning ebaravi pealetung.
ILO 100
12.06.2019|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalminister Tanel Kiik esindab Eestit Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peakonverentsil

Sotsiaalminister Tanel Kiik osaleb täna Genfis Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) peakonverentsil, kus peab kõne tulevikutööst. 
11.06.2019|Sotsiaalministeerium

Ida-Virumaal käivitatakse KOV sotsiaalteenuste arendamise pilootprojekt

Sotsiaalministeerium ja Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused viivad koostöös läbi pilootprojekti, et töötada välja mentorlusprogramm, millega edaspidi toetada kohalikke omavalitsusi sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamisel.
tervishoiuteenuse kvaliteet
07.06.2019

Loodava patsiendikindlustusega saavad patsientide huvid paremini kaitstud

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu patsiendikindlustussüsteemi loomiseks. Koos kindlustuse loomisega on kavas kaasajastada ka patsiendiohutuse süsteemi, et soodustada ravivigadest teavitamist ja nende ennetamist.
lapse tervis
07.06.2019

Uues laste tervise jälgimise juhendis pannakse enam rõhku ennetusele ja varajasele märkamisele

Ravijuhendite nõukoda kiitis heaks uuendatud laste tervise jälgimise juhendi. Uues juhendis pannakse senisest enam rõhku ennetusele, laste terviseprobleemide varajasele märkamisele ning vanemluse toetamisele.
Sotsiaalminister Tanel Kiik
07.06.2019|Sotsiaalministeerium

Minister Kiik: hoolekandes peab olema inimeste heaolu esikohal

Valitsuskabinet võttis teadmiseks sotsiaalministri esitatud pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamise ettepanekud. Süsteemi kaasajastamisega plaanitakse arendada edasi kodus elamist toetavaid hoolekandeteenuseid, pakkuda omastehooldajatele senisest enam tuge ja vaadata üle omavalitsuste sotsiaalkaitse rahastus, sealhulgas inimeste omaosalus sotsiaalteenuste eest tasumisel.
„Praegune töötuskindlustussüsteem loodi pea 20 aastat tagasi. Arvestades tööturu ja töösuhete muutumist, tuleb ajaga kaasas käia ning kaaluda võimalusi paindlikkuse suurendamiseks ja kindlustatute ringi laiendamiseks. Vaesusriski vähendamise kõrval on oluline silmas pidada ka hüvitiste mõju tööturukäitumisele. Hüvitis peab aitama töötuse perioodil toime tulla, samas peab hüvitiste süsteem motiveerima inimest võimalikult ruttu tööle naasma. Oluline on leida tasakaal,“ rääkis minister Kiik.
05.06.2019

UURING: Eesti töötushüvitiste süsteem vajab kaasajastamist

Eesti töötushüvitiste süsteemi on vaja kaasajastada, et käia kaasas arengutega tööturul, selgub Praxise analüüsist (PDF). Kitsaskohtadeks on toetuste saajate väike ring ja madalad hüvitised, mis ei päästa tööotsijat vaesuslõksust. Kõigist registreeritud töötutest sai 2018. aasta lõpus töötuskindlustushüvitist või töötutoetust 47%. Üle poole töötutest elab suhtelises vaesuses ja viiendik absoluutses vaesuses.

Lehed