Sa oled siin

Sotsiaalvaldkond 2019: suurenevad investeeringud toimetulekut toetavatesse teenustesse ja vanemlike oskuste arendamisse

Body: 

2019. aastal suurenevad riigi investeeringud vanemlike oskuste arendamisse ja erivajadustega inimeste iseseisvat toimetulekut toetavatesse teenustesse. Üks olulisimaid muudatusi tuleb abivahendite rahastamisse, tänu millele ei tule abivahendite saamisel enam eelarvest tingitud katkestusi. Samuti tõuseb esimese ja teise lapse toetus 60 euroni kuus lapse kohta.

EST

Государство будет поддерживать создание новых рабочих мест на северо-востоке и юго-востоке Эстонии

Body: 

Министерство социальных дел направило на согласование условия пособий на создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, а также на юго-востоке страны. Цель пособия – способствовать экономическому развитию этих регионов и сокращению безработицы. Пособие состоит из пособия на зарплату и компенсации расходов на обучение.

RUS

Исследование: людей без постоянной медицинской страховки по-прежнему много

Body: 

Согласно свежему исследованию Центра политических исследований Praxis, в Эстонии насчитывается до 120 000 трудоспособных людей у которых нет постоянной страховки. За последние десятилетие число таких людей уменьшилось, однако по сравнению со странами, входящими в Европейский союз и ОЭСР, это число по-прежнему остается на высоком уровне. У большинства незастрахованных людей страховка регулярно прерывается.

RUS

Uuring: püsiva ravikindlustuseta inimeste arv on endiselt suur

Body: 

Mõttekoja Praxis värske analüüsi järgi on Eestis kuni 120 000 tööealist inimest, kellel puudub püsiv ravikindlustus. Selliste inimeste arv on praegu viimase kümnendi väikseim, kuid OECD ja EL riikide keskmisega võrreldes endiselt suur. Valdav osa ravikindlustamata inimestest on katkendliku kindlustuskaitsega.

EST

Minister Sikkut: meie tervishoiu tugevus on ühisel panusel põhinev rahastamine

Body: 

Täna toimunud Eesti Haiglate Liidu sügiskonverentsil rõhutas tervise- ja tööminister Riina Sikkut, et meie ühisel panusel põhinev tervishoiusüsteem on Eesti tervishoiu tugevus ja seda peab hoidma. Sikkut tõstatas aga küsimuse, kas tervishoiu rahastamine tuleks pikemas perspektiivis tööjõumaksudest lahti siduda.

EST

Исследование: для предотвращения самоубийств необходимо замечать нуждающихся в помощи людей как в школе и на работе, так и в системе здравоохранения

Body: 

Количество самоубийств среди мужчин и женщин в Эстонии за последние годы уменьшилось, однако по-прежнему остается одним из самых высоких в Европе. Для предотвращения самоубийств необходимо вовремя замечать нуждающихся в помощи людей как в школе и на работе, так и в системе здравоохранения. Об этом свидетельствуют свежие данные исследования Тартуского университета по количеству, совершенных самоубийств в 2006-2016 гг.

RUS

Uuring: Enesetappude ennetamiseks peame märkama abivajajaid nii koolis, tööl kui ka tervishoiusüsteemis

Body: 

Enesetappude arv Eestis on aastate jooksul vähenenud nii meeste kui naiste hulgas, kuid on jätkuvalt üks kõrgemaid Euroopas. Enesetappude ennetamiseks tuleb tõsta inimeste teadlikkust, et märkaksime abivajajaid õigeaegselt nii koolis, tööl kui tervishoiusüsteemis, selgub täna, rahvusvahelisel suitsiidiennetuspäeval avaldatud Tartu Ülikooli uuringust aastatel 2006-2016 enesetapu läbi hukkunute kohta.

EST

Министерство социальных дел собирает мнения по поводу программы развития здоровья народонаселения

Body: 

Министерство социальных дел представило на открытое обсуждение программу развития здоровья народонаселения на 2020-2023 гг. Министерство ждет мнения и комментарии по поводу полного текста программы до 8 октября 2018 года.

RUS

Sotsiaalministeerium ootab arvamusi rahvastiku tervise arengukavale

Body: 

Sotsiaalministeerium pani uue, aastateks 2020-2030 koostatava rahvastiku tervise arengukava avalikule konsultatsioonile. Arvamusi ja kommentaare arengukava tervikteksti mustandile ootab ministeerium 8. oktoobriks 2018.

Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 eesmärk on tõsta Eesti inimeste oodatavat ja tervena elatud eluiga ning vähendada ebavõrdsust tervises. Kavandatav arengukava hakkab koosnema kolmest programmist – tervist toetavad valikud, tervist toetav keskkond ja inimkeskne tervishoid.

EST

Tervise- ja tööminister plaanib viia lõpule patsiendikindlustuse loomise

Body: 

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut moodustas patsiendikindlustuse töörühma ning kutsus valdkonna partnerid kokku, et viia lõpuni pikalt ettevalmistatud patsiendikindlustuse loomine. Koos kindlustuse loomisega on kavas kaasajastada ka patsiendiohutuse süsteemi, et soodustada ravivigadest teavitamist ja nende ennetamist.

EST

Lehed