Noortegarantii

Tegevuskava Euroopa Liidu noortegarantii elluviimiseks

Tegevuskava annab ülevaate Sotsiaalministeeriumi  ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kavandatavatest tegevustest noortegarantii elluviimiseks Eestis, erinevate organisatsioonide rollidest selle rakendamisel ja tegevuste tulemuslikkuse hindamisest. Noortegarantii eesmärk on tagada, et noored saaksid hiljemalt nelja kuu möödudes töötuks jäämisest või formaalharidusest lahkumisest kvaliteetse töö-, haridustee jätkamise või koolituspakkumise.
Täpsemat infot noortegarantii kohta leiab siin.

 

Viimati uuendatud: 11. Jaanuar 2018