Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kontaktid

Programmioperaator (tervis, sooline võrdõiguslikkus ja -vägivald, perelepitus):

Ülar vaadumäe
Sotsiaalministeerium
nutika arengu toetamise osakond
tel. +372 626 9249
ular.vaadumae@sm.ee

Haridus ja noorsootöö:

Tatjana Kiilo
Haridus- ja Teadusministeerium
analüüsiosakond
tel. +372 735 0575
tatjana.kiilo@hm.ee

Riskilapsed ja noored õigusrikkujad:

Kaire Tamm
Justiitsministeerium
kriminaalpoliitika osakond
tel. +372 6208209
kaire.tamm@just.ee

Kultuuripärandi säilitamine: 

Liina Jänes
Kultuuriministeerium
kultuuriväärtuste osakond
tel. +372 628 2381
liina.janes@kul.ee

Programmi rakendusüksus:

Kelly Poopuu
Riigi Tugiteenuste Keskus
finantsinstrumentide ja haldusvõimekuse arendamise talitus
tel. +372 663 1911
kelly.poopuu@fin.ee

Viimati uuendatud: 27. september 2019