Ohvriabi

 

Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet. Ohvriabi korraldus ja rakendus on Eestis Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna ülesanne.

Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Samuti juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega.

Suunised ohvriabiteenuse korraldamiseks annab ohvriabi seadus. Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond toetab Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonda, olles partneriks uute arengusuundade väljatöötamisel ning aidates vajadusel teenuste korraldamise ja arendamise planeerimisel.

 

Viimati uuendatud: 16. Veebruar 2017