Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Patsiendiportaal ja tervise infosüsteem

E-tervise teenuste arendamise strateegilised eesmärgid koondavad tervise-, hoolekande- ja tööturuvaldkonna tervisele suunatud e-lahenduste arendamise ühtseks tervikuks. 

E-teenuste loomisel võetakse arvesse e-riigi arendamise üldisi arengusuundi ja põhimõtteid ning valdkondliku ettevõtluse ja teadus- ja arendustegevuse arenguvõimalusi.

E-tervise teenuste süsteemi (109.46 KB, JPG) kuuluvad nii riiklik andmekogu tervise infosüsteem (TIS) kui ka IT-seadmed ja rakendused, mis töötlevad terviseandmeid (sh tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemid, inimeste käes olevad seadmed, nutistu-, jms).

 

Patsiendiportaal


Patsiendiportaal www.digilugu.ee annab Eesti inimestele võimaluse näha kõiki nende kohta kogutud terviseandmed, mis on ravi käigus koostatud ja edastatud tervise infosüsteemi. Lisaks on patsiendiportaali kaudu kättesaadav üleriigiline digiregistratuur.

 

 

ID-kaardi või mobiil-ID omanikuna saab patsiendiportaalis:

  • Näha kehtivaid retsepte ja retseptide ajalugu;
  • Vaadata oma terviseandmeid ehk raviarstide poolt koostatud ja tervise infosüsteemi saadetud meditsiinidokumente;
  • Broneerida ja tühistada aegu arstide vastuvõttudele;
  • Määrata esindajaid erinevate toimingute tegemiseks (näiteks retsepti väljaostmiseks);
  • Esitada tahteavaldusi;
  • Kontrollida nimeliselt, kes ja millal on terviseandmeid vaadanud;
  • Näha Eesti Haigekassale esitatud raviarveid.

    Tulevikus saab lisaks tellida meeldetuletusi arsti juurde kinni pandud vastuvõtuaegade kohta.
 

Tervise infosüsteem


Tervise infosüsteemi (TIS) talletatakse tervishoiuteenuse pakkumise käigus kogutud andmed. Alates tervise infosüsteemi käivitamisest 2008. aasta detsembris on sinna talletatud üle 25 miljoni tervisedokumendi (haiguslood, teatised) ning registreeritud üle 300 miljoni sündmuse.

Tervise infosüsteemi baasil loodud e-teenused võimaldavad pakkuda paremat tervishoiuteenust ning annavad raviprotsessist ja terviseandmetest hea ülevaate nii meditsiinitöötajatele kui patisentidele. Tervise infosüsteemi kesksüsteem kuulub riigile, selle toimimise ja arendamise eest vastutab sotsiaalministeerium.

Viimati uuendatud: 21. mai 2019