Patsiendiportaal ja tervise infosüsteem

E-tervise teenuste arendamise strateegilised eesmärgid koondavad tervise-, hoolekande- ja tööturuvaldkonna tervisele suunatud e-lahenduste arendamise ühtseks tervikuks. 

E-teenuste loomisel võetakse arvesse e-riigi arendamise üldisi arengusuundi ja põhimõtteid ning valdkondliku ettevõtluse ja teadus- ja arendustegevuse arenguvõimalusi.

E-tervise teenuste süsteemi kuuluvad nii riiklik andmekogu tervise infosüsteem (TIS) kui ka IT-seadmed ja rakendused, mis töötlevad terviseandmeid (sh tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemid, inimeste käes olevad seadmed, nutistu-, jms).

 

Patsiendiportaal

 

Patsiendiportaal, mis asub veebilehel www.digilugu.ee,  on pääs riiklikusse tervise andmete kogusse. Patsiendiportaal on üks osa tervise infosüsteemist, kus paiknevad terviseandmed, mida on tervishoiuteenuste osutajad kasutajate kohta esitanud. 

Eesti rahvastikuregistrisse kantud isikutel oli esimest korda võimalik tervise infosüsteemis enda kohta olemasolevaid terviseandmeid patsiendiportaali kaudu vaadata 2008. aasta lõpus.

 

 

 


Patsiendil on võimalus patsiendiportaalis:

 • vaadata väljakirjutatud ja väljaostetud ravimeid;
 • vaadata oma terviseandmeid ehk raviarstide poolt koostatud ja tervise infosüsteemi saadetud meditsiinidokumente;
 • broneerida ja tühistada arstide vastuvõtuaegu;
 • tellida meeldetuletusi arsti juurde kinni pandud vastuvõtuaegade kohta;
 • määrata esindajaid toimingute tegemiseks (näiteks retsepti väljaostmiseks);
 • teavitada korraga kõiki meditsiiniasutusi oma kontaktandmete muutusest;
 • esitada tahteavaldusi;
 • kontrollida nimeliselt, kes ja millal on terviseandmeid vaadanud.

 

 

Tervise infosüsteem

 

Tervise infosüsteemi (TIS) talletatakse tervishoiuteenuse pakkumise käigus kogutud andmed. Alates tervise infosüsteemi käivitamisest 2008. aasta detsembris on sinna talletatud üle 25 miljoni tervisedokumendi (haiguslood, teatised) ning registreeritud üle 300 miljoni sündmuse.

Tervise infosüsteemi baasil loodud e-teenused võimaldavad pakkuda paremat tervishoiuteenust ning annavad raviprotsessist ja terviseandmetest hea ülevaate nii meditsiinitöötajatele kui patisentidele. Tervise infosüsteemi kesksüsteem kuulub riigile, selle toimimise ja arendamise eest vastutab sotsiaalministeerium.

 

Käimasolevad projektid:

 • Piiriülene digiretsepti teenus võimaldab Euroopa Liidus väljastatud retsepti alusel Eesti apteegist ravimeid osta ning vastupidi. Esmalt hakkab teenus tööle Eesti, Soome, Rootsi ja Horvaatia vahel. Välisriigis väljastatud retsepti alusel on Eestis võimalik ravimeid osta alates 01.04.2018. Eestis väljastatud retsepti alusel on Euroopa Liidu liikmesriigis võimalik ravimeid osta alates 2019. aasta teisest poolest.
 • Patsiendi terviseinfo vahetamise teenus  võimaldab pärida välisriigis tervishoiuteenust vajava Eesti elaniku terviseinfot Eesti tervise infosüsteemist ning Eestis tervishoiuteenust vajava välisriigi elaniku terviseinfot tema päritoluriigist.
 • Immuniseerimispass kogub patsiendi immuniseerimisega seotud andmed ühte kohta ning võimaldab neid näha patsiendiportaalis aadressil www.digilugu.ee.

Kavandatavad projektid:

 • Surmateatise digitaliseerimine säästab lahkunu lähedasi riigiga suhtlemisel bürokraatiast. Surmateatis liigub tervishoiuteenuse osutaja juurest elektrooniliselt riigi eri ametkondandesse ja registritesse.
 • Tervisetõendite ühtlustamine on projekt, mille tulemusena vähendatakse tervisetõendite arvu nende grupeerimise abil.
 • Uue põlvkonna tervise infosüsteem on terviseinfo kogumise ja vahetamise platvorm, milles andmed liiguvad reaalajalähedaselt ning mis toetab senisest paremate ja efektiivsemate tervishoiuteenuste pakkumist.
Viimati uuendatud: 2. mai 2017