Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

 

Tööpakkumised

Nõunik

​Nutika arengu toetamise osakond ootab meeskonda NÕUNIKKU

Sinu ametinimetus on küll nõunik, aga töö sisu on kooslus teenuse omaniku, ärianalüütiku ja projektijuhi tööst. Sa oled partner ministeeriumi osakondadele ja IKT kompetentsikeskusele, Sa vastutad tervise infosüsteemi sh patsiendiportaali tuleviku eest, analüüsid valdkonna õigusloome plaane IKT vaatest ja tõlgid need e-arendusvajaduste keelde, vajadusel algatad ja juhid arendusprojekte. Sa nõustad sisuosakondi arenduste teostatavuse, jätkusuutlikkuse ja mõju osas. Sa oled süsteemne ja järjekindel projektijuht, osav suhete looja ja hoidja, Sul on nii tehnilist taipu, kui üldine arusaam õigusruumist.

Oled oodatud kandideerima, kui oled:

 • algatusvõimeline lahenduste pakkuja ja nende järjekindel elluviija;
 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija;
 • süsteemse ja analüütilise mõtlemisega;
 • suurepärase suulise ja kirjaliku väljendusoskusega nii eesti kui ka inglise keeles.

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad infotehnoloogias);
 • edukas töökogemus ärianalüüsi või projektijuhtimise vallas;
 • kasuks tuleb kogemus andmehalduse või andmekogude pidamises;
 • kasuks tulevad teadmised tervishoiukorraldusest;
 • kasuks tuleb töökogemus riigiasutuses, sh varasem kokkupuude õigusloomega.

Meie pakume:

 • eneseteostuse võimalust uues, tegevuspõhises kontoris;
 • täiendkoolitusi ja arenguvõimalusi;
 • paindlikku töökorraldust.

Sotsiaalministeerium edendab aktiivselt kõikide töötajate võrdõiguslikkust. Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „Diginõunik“ hiljemalt 02.06.2019. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9116.

Kuulutus PDF kujul.

Nõunik (struktuuritoetused)

Liitu NÕUNIKUNA meie Nutika arengu toetamise meeskonnaga, kui tahad aidata kaasa Eesti arengule:

 • planeerida struktuuritoetuste kasutamist;
 • analüüsida toetust saanud projekte ja valmistada ette hindamisi;
 • osaleda eesmärkide ja indikaatorite väljatöötamisel;
 • jälgida rahaliste vahendite eesmärgipärast kasutamist;
 • jagada oma kogemust rahvusvahelisel tasemel.

Oled oodatud kandideerima, kui oled:

 • väga hea süsteemse ja loogilise mõtlemisega;
 • väga hea suhtlemisoskusega ja valmis tegema meeskonnatööd;
 • hea pingetaluvusega ja täpne;
 • algatusvõimeline ja vastutustundlik;
 • kogenud Exceli kasutaja;
 • oma töös iseseisev.

Sul on:

 • kõrgharidus eeldatavalt sotsiaal- või majandusteaduses (soovitavalt magistrikraad);
 • suurepärane väljendusoskus eesti (C1) ja inglise keeles (B2);
 • head teadmised kvantitatiivsetest ja kvalitatiivsetest analüüsimeetoditest;
 • soovitavalt struktuurivahendite administreerimisega seotud töökogemus.

 

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja selgitusega, kuidas Sind nimetatud tööülesanded kõnetavad e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „ Struktuuritoetuste nõunik“ hiljemalt 9. juuni 2019. a. Lisainfo: personal@sm.ee. Ametikoht asub Tallinnas.

Kuulutus pdf kujul.

 

 

 

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri)  e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 22. mai 2019