Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

 

Tööpakkumised

Peaspetsialist

Pakume tööd peaspetsialistile strateegilise planeerimise alal.

Sinu põhiülesanneteks peaspetsialistina on:

 • toetada ministeeriumi strateegilise planeerimise protsessi;
 • tagada tööplaani kooskõla kinnitatud arengusuundadega;
 • aidata kaasa organisatsiooni arendustegevuste elluviimisele.

​Oled sobiv kandidaat, kui oled:

 • hea analüüsivõimega ja loov uute lahenduste leidmisel ning elluviimisel;
 • tulemuslik ja täpne ka pingelistel perioodidel;
 • kohusetundlik ja järjekindel;
 • koostööle orienteeritud avatud suhtleja.

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad, mis võib olla ka omandamisel);
 • kõrgtasemel eesti ja hea inglise keele oskus;
 • soovitavalt varasem kokkupuude strateegilise planeerimise valdkonnaga;
 • soov panustada Eesti riigi arengusse.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja märgusõnaga „Peaspetsialist (strateegiline planeerimine)“ hiljemalt 26. veebruaril 2019. a e-posti aadressil personal@sm.ee. Ametikoht asub Tallinnas. Täpsem info telefonil 6269 174 .

Kuulutus pdf kujul.

Nõunik

Ootame tervisevaldkonna tiimiga liituma NÕUNIKKU

Sinu ülesanne on koordineerida kiirabi ja tervishoiu kriisiolukorraks valmisoleku strateegiliste arengusuundade väljatöötamist ja süsteemi toimimise korraldamist, sh Sa:

 • analüüsid tervisesüsteemi erakorralise meditsiini, kiirabi ja kriisivalmiduse valdkonna korraldust, rahastamise korralduse toimivust, rahvusvahelisi praktikaid ning pakud lahendusi arendusteks;
 • kujundad kiirabi ja tervisesüsteemi hädaolukordadeks valmisolekuga seotud tervishoiukorralduse õigusruumi ning valmistad ette vastavate õigusaktide eelnõud;
 • koordineerid kiirabi korraldusliku mudeli välja töötamist ning aitad igati kaasa tervishoiuteenuse osutajate toimepidevuse taseme suurendamisele;
 • juhid oma pädevusvaldkonnas siseriiklikke ja rahvusvahelisi töögruppe ning osaled aktiivselt siseturvalisusega seotud töörühmades.

​Sina oled:

 • algatusvõimeline lahenduste pakkuja;
 • koostööle ja tulemustele orienteeritud;
 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija;
 • kiire analüüsi ja seoste loomise võimega;
 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti ja inglise keeles (C1).

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad tervishoiu, sotsiaalteaduste või siseturvalisuse valdkonnas);
 • teadmised Eesti tervishoiusüsteemi korraldusest ja toimimisest;
 • teadmised Eesti ja rahvusvahelise erakorralise meditsiini ning kriisiolukordade lahendamise valdkonnast;
 • kasuks tuleb töökogemus riigiasutuses, avalikus sektoris või tervishoiu valdkonnas sh varasem kokkupuude arengukavade koostamise ning õigusloomega.

Meie pakume võimalust:

 • areneda, õppida ja kaasa rääkida Eesti elanikele üliolulises valdkonnas;
 • kujundada inimese vajadusest lähtuvaid lahendusi koos tippspetsialistidest koosnevapühendunud ja avatud meeskonnaga;

 • osaleda rahvusvahelises koostöös.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „TSAO nõunik“ hiljemalt 17. märtsil 2019. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1500-2260 eurot. Ametikoht asub Tallinnas, kuid kokkuleppel on võimalik ka osaajaline kaugtöö.  Lisainfo: katrin.noormagi@sm.ee või tel 626 9260.

Kuulutus pdf kujul.

 

 

   

 

 

 

     

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri)  e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 18. Veebruar 2019