Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Programm "Kodune ja sooline vägivald" EE11

 

Üldinfo

 • Programmioperaator 
  Võrdsuspoliitikate osakond 
  koostöös välisvahendite osakonnaga
 • Programmi partner 
  Norra Tervisedirektoraat
 • Programmi maksumus 
  €2 352 941, millest
  €2 000 000 on Norra toetus
 • Programmi periood
  kuni 30. aprill 2016

Programmi "Kodune ja sooline vägivald" peamine eesmärk  on soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse vähendamine ja tõkestamine läbi  soolise vägivalla vähendamise ja inimkaubanduse ohvrite abistamise Eestis.

PROGRAMMI TOETUSSKEEM

 

www.facebook.com/EEANorwayGrants

 

Sekkumistegevused

 • Soopõhise perevägivalla ohvritele paremate abiteenuste pakkumine ning vägivalla ohvritega tegelevate inimeste oskuste ja teadmiste parandamine 
 • Inimkaubanduse vastase telefoniliini toetamine, inimeste ennetav nõustamine ja ohvrite toetamine
 • Seksuaalse ekspluateerimise ohvritele uute teenuste arendamine ja pakkumine
 • Avalikkuse teadlikkuse tõstmine soopõhisest vägivallast koolituste, kampaaniate, uuringute ja analüüside kaudu
 • Avalikkuse teadlikkuse tõstmine inimkaubandusest koolituste, kampaaniate, uuringute ja analüüside kaudu
 • Perevägivalla ja inimkaubanduse temaatikaga tegelevate MTÜde toetamine nende tegevusvõimekuse tõstmiseks.

Lisainfo

 

TOETUSSKEEM

Eelnevalt kindlaksmääratud projektid
Avatud taotlusvoorud
Väikeprojektide taotlusvoorud
 • Pere-/soopõhine vägivald

MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liit

 • Inimkaubandus ja seksuaalvägivald

MTÜ Eluliin

MTÜ Living for Tomorrow

 • Pere-/soopõhine vägivald

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut

 • Inimkaubandus ja seksuaalvägivald

Eesti Seksuaalterviseliit

 • Pere-/soopõhine vägivald

Tähtvere Avatud Naistekeskus

Jako Nõustamis- ja koolituskeskus

Pärnu Naiste Varjupaik

 • Inimkaubandus ja seksuaalvägivald

Tartu Laste Tugikeskus

Eesti Abikeskused

Viimati uuendatud: 13. märts 2017