Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Programm Rahvatervis

8. juunil 2011 allkirjastati Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009-2014 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum, mille kohaselt saab Eesti Norralt toetusena kokku €23 680 000. 25. veebruaril 2013 allkirjastati programmi "Rahvatervis" programmileping, millega eraldati €10 484 706 programmi rakendamisele.

Käesolevalt leheküljelt leiate informatsiooni nii programmi kui ka selle kaudu rahastatavate projektide kohta.

 

Üldinfo

Oodatavad tulemused

Põhirõhk on laste vaimse tervise teenuste arendamisel ning valdkondadevahelise võrgustikutöö süsteemi edendamisel, mis oleks jätkusuutlik ka pärast programmi lõppemist.
  • Vaimse tervise teenused on paranenud – abisaajate ja personali rahulolu teenustega ja selle kvaliteet on tõusnud ning kättesaadavus paranenud
  • Vaimse tervise ja reproduktiivtervise alaste teenuste kvaliteet ja kättesaadavus on paranenud
  • Elustiilist tingitud haiguste ennetamine on paranenud – teadlikkus tervislikust käitumisest ja riskikäitumisest on elanikkonna ning riskigruppide hulgas suurenenud
  • Nakkushaiguste ennetamine ja ravivõimalused on suurenenud

 

 

Eesmärgid

Peamised tegevused on seotud vaimse tervise teenuste arendamise, kvaliteedi ja kättesaadavuse suurendamisega.

  • Riskikäitumise vähendamine
  • Tervisliku käitumise edendamine
  • Elustiilist põhjustatud haiguste ennetamine (sõltuvusainete tarvitamine)
  • Nakkushaiguste ennetamine ning ravi vanglates

 

Viimati uuendatud: 8. märts 2018