Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Programmi mõju/uuringud

Programmi mõju

Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas 2016

Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas 2014 

Uuringu põhijäreldused (89.16 KB, PDF) 2014
Uuringu raport 2014 (1.92 MB, PDF)

Projektide uuringud/küsitlused/

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu uuring "Sooline ja lähisuhtevägivald.Teadlikkus abi saamise võimalustest" 2013. Uuringuga saate tutvuda SIIN (227.94 KB, PDF)

Eluliini uuring „Uurimus inimkaubanduse ohvrite vajadustest seoses rehabilitatsiooni teenustega ja motivatsiooni faktorite selgitamine inimkaubanduse keskkonnast lahkumise hõlbustamiseks“ SIIN (1.37 MB, PDF)

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu küsitlus "Naiste tugikeskuste klientide arvamused saadud abist" november 2015. Küsitluse tulemustega saate tutvuda SIIN. (159.93 KB, PDF)
Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi üle-Eestiline ekspertküsitlus "Lähisuhtevägival Eestis sotsiaaltöötja pilgu läbi"  (1.21 MB, PPTX)2014.
Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi üle-Eestiline ekspertküsitlus "Lähisuhtevägivald Eestis juristi pilgu läbi" (532.47 KB, PDF) 2014.
Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi üle-Eestiline ekspertküsitlus "Lähisuhtevägivald Eestis politsei pilgu läbi" (1.02 MB, PDF) 2015.
Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi üle-Eestiline ekspertküsitlus "Lähisuhtevägivald Eestis tervishoiutöötaja pilgu läbi" (531.4 KB, PDF) 2015.
Eesti Seksuaaltervise Liidu veebiküsitlus "Seksuaalvägivalla-alased hoiakud" (510.96 KB, PDF) 2015.
Eesti Seksuaaltervise Liidu uuring "Seksuaalvägivalla levimus ja hoiakud Eestis: uuringute ülevaade" (1.87 MB, PDF) 2015
Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi uuring "Pere- ja naistevastane vägivald ning ohvrite tervis" 2016. Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi uuring "Pere- ja naistevastane vägivald ning ohvrite tervis" 2016.
Uuring "Perevägivalla hind Eestis" (1.95 MB, PDF) 2016.

Programmi oodatavad tulemused

Programmi "Kodune ja sooline vägivald" oodatavad tulemused ja indikaatorid.

Aruanded

Annual Programme Report 2013
Annual Programme Report 2014

 

 

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017