Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020

Rahvastiku tervise jätkuvaks parandamiseks on vaja kõigi osalust. Panustama peavad riik, kohalik omavalitsus, era- ja kolmas sektor ning iga inimene ise. Rahvastiku tervise arengukava (RTA) annab suunad ja soovitused eri tasanditel hea tervise nimel tegutsemiseks ja seob tegevused tervikuks. Arengukava lähtub valitsuse seatud prioriteedist pikendada eluiga ja parandada elukvaliteeti. 

 

Rahvastiku tervise arengukava eesmärgid 

Tervena elatud eluiga on Eestis aastaks 2020 pikenenud meestel keskmiselt 60 ja naistel 65 eluaastani ning keskmine eeldatav eluiga on pikenenud meestel 75 ja naistel 84 eluaastani.

  • Sotsiaalne sidusus on suurenenud ja ebavõrdsus tervises vähenenud.
  • Laste ja noorte suremus ning psüühika- ja käitumishäirete esmahaigestumus on vähenenud ning noored annavad oma tervisele järjest positiivsema hinnangu.
  • Elu-, õpi- ja töökeskkonnast tulenevad terviseriskid on vähenenud.
  • Elanikkonna kehaline aktiivsus on suurenenud, toitumine on muutunud tasakaalustatumaks ja riskikäitumine on vähenenud.
  • Kõikidele abivajajatele on kindlustatud kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus.

Rahvastiku arengukava ja lisadokumendid

Kinnitatud arengukava ja programmid

Juhtkomitee

Aruanded

 

Lisamaterjalid

 
Viimati uuendatud: 7. juuli 2020