Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030

Sotsiaalministeerium on alustanud uue rahvastiku tervise arengukava koostamist eesmärgiga luua ühtne, terviklik ja tulevikku vaatav visioon tervise valdkonnaga seotud väljakutsetest ja võimalustest. See aitab edaspidi valitsusel planeerida erinevate ministeeriumide haldusalas olevaid tervise valdkonna ressursse ning kasutada neid paremate tulemuste saavutamiseks.

Arengukava eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervist, pikendada eluiga, vähendada enneaegset haigestumist ja suremust ning tervisealast ebavõrdsust erinevate rahvastikugruppide vahel.

Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 väljatöötamist hakkab juhtima sotsiaalministeerium, kes ootab arengukava koostamisse panustama teisi ministeeriume, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindajaid, tervise valdkonna eksperte, sotsiaalpartnereid, kohalike omavalitsuste ja kõrgkoolide esindajaid, arstide ja haiglate esindajaid ning vabaühendusi.

Arengukava terviktekst on kavas esitada Vabariigi Valitsusele 2018. aasta detsembris.

 

Kontakt

Arengukava koostamist koordineerib sotsiaalministeerium.

Maris Uuetoa
tervisevaldkonna nõunik
tel. 6269 164 maris.uuetoa@sm.ee

 

Viimati uuendatud: 18. juuni 2018